Επεξηγούνται ωρισμένοι επιστημονικοί όροι για τις πεταλούδες και παρατίθενται συντομογραφίες όπως χρησιμοποιούνται στο βιβλίο ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2009) και σε αυτό τον Ιστότοπο