Λεπτομέρειες Ειδών

Ιδιαίτερα χρήσιμες, για την βελτίωση της εφαρμογής για την αναγνώριση, είναι οι φωτογραφίες εκείνες που, ενώ γνωρίζουμε οτι είναι ενός συγκεκριμένου είδους, η εφαρμογή προτείνει ένα άλλο όνομα. Όταν τέτοιες φωτογραφίες προσφέρονται από τους χρήστες για να ενσωματωθούν και να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση της εφαρμογής, τότε η αναγνώριση θα γίνεται πιό ακριβής.

Σε ξεχωριστές σελίδες σε αυτό τον ιστότοπο θα αναρτώνται και θα επικαιροποιούνται λεπτομέρειες των φτερών για να γίνονται πιό κατανοητές οι μικρές διαφορές (που δεν μπορεί προς το παρόν να εντοπίσει και να αναγνωρίσει η εφαρμογή) για τα 14 complexes και για ωρισμένα άλλα είδη.

Complexes
Άλλα είδη