Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Aricia agestis, Aricia artaxerxes και Aricia anteros

Τα είδη Aricia anteros, Aricia agestis και Aricia artaxerxes ομοιάζουν μόνον στην κοφ και στην κεφ.

Σε όλα αυτά τα είδη το σημάδι στο S6 της κοφ είναι ευκρινώς μετατοπισμένο προς την βάση του φτερού.

Τα αρσενικά του Aricia anteros είναι γαλάζια στην αφ και οφ  και τα θηλυκά του ίδιου είδους έχουν ένα χαρακτηριστικό σημάδι, που τα διακρίνει από τα θηλυκά των άλλων δύο ειδών (και σημειώνεται παρακάτω).

Τα αρσενικά και τα θηλυκά όμως των Aricia agestis και Aricia artaxerxes έχουν καφέ χρώμα και ομοιάζουν πάρα πολύ.

Ένα αρσενικό Aricia anteros

Ένα θηλυκό Aricia anteros με τις χαρακτηριστικές μαύρες γραμμές εσωτερικά (σημειωμένες με πράσινο χρώμα) των πορτοκαλί σημαδιών της αοφ. Οι γραμμές αυτές απουσιάζουν από τα Aricia artaxerxes και Aricia agestis.