Η ανάλυση που ακολουθεί θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένα συμπλήρωμα της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου.

Σχήμα/Figure 4.17 Μορφομετρική ανάλυση ειδών Hipparchia syriaca και H. fagi. Χαρακτηριστικά σημεία στην κοφ.

Plate 4.18 Μορφομετρική ανάλυση ειδών Hipparchia syriaca και H. fagi. Αποτελέσματα των Λόγων Ratios 1, 2, 3, 4 και 5 για 111 άτομα. Με έντονη γραφή σημειώνονται τα ονόματα των ειδών, που έχουν προκύψει με εξέταση του γεννητικού οπλισμού. Με κανονική γραφή σημειώνονται τα ονόματα των ειδών, που έχουν προκύψει με την παρούσα μορφομετρική ανάλυση.

Chart 4.19 Μορφομετρική ανάλυση ειδών Hipparchia syriaca και H. fagi. Διάγραμμα (με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τα 111 άτομα για τους Λόγους /Ratios 1, 2, 3, 4 και 5) με τις σχετικές θέσεις των ειδών για τα αρσενικά και θηλυκά άτομα της βιβλιογραφίας και τα άτομα, που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα.
Υπόμνημα Chart 4.19: (◆)τα άτομα, που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα, (◯) H. fagi, (▲) H. syriaca and (△) H. syriaca ghigii.

Figure 4.20. Λεπτομέρειες της κοφ 60 ατόμων Hipparchia syriaca and H. fagi που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα. Για όλα τα άτομα που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα δημιουργήθηκαν Σχήματα, που συνοδεύονται από έναν αριθμό, που είναι ο ίδιος με τον α/α στον Πίνακα/Plate 4.17 και στον Χάρτη/Chart 19.
1. Για 41 αρσενικά από την Ελλάδα.

Figure 4.20. Λεπτομέρειες της κοφ 60 ατόμων Hipparchia syriaca and H. fagi που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα. Για όλα τα άτομα που φωτογραφήθηκαν από τον συγγραφέα δημιουργήθηκαν Σχήματα, που συνοδεύονται από έναν αριθμό, που είναι ο ίδιος με τον α/α στον Πίνακα/Plate 4.17 και στον Χάρτη/Chart 19.
2. Για 19 θηλυκά από την Ελλάδα.

Για όλα τα Hipparchia syriaca και H. fagi από την Ελλάδα, που αναφερθηκαν εδώ, παρατίθεται και συγκεντρωτικά σε ένα έγγραφο PDF οι κατω επιφάνειες των φτερών: Λεπτομέρειες της κάτω επιφάνειας του οπίσθιου φτερού των Hipparchia fagi & H. syriaca από την Ελλάδα.