Μετά από επικοινωνίες με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας (από  16 VIII 2011 – 5 IV 2013) 1000 βιβλία ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (με κείμενα στα Ελληνικά) είναι, από 12 IV 2013,  στην διάθεση των 765 Σχολικών Βιβλιοθηκών (τουλάχιστον από ένα αντίτυπο) και στην διάθεση των  45 Δημόσιων Βιβλιοθηκών (τουλάχιστον από δύο αντίτυπα) προκειμένου να γίνει και μέσω αυτών των Βιβλιοθηκών καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των μαθητών στην Ελλάδα στις πεταλούδες και στην ανάγκη προστασίας των.

Μετά από επικοινωνίες με το Υπουργείο Παιδείας και  Πολιτισμού  της Κύπρου (από  15 V 2013 – 19 VIII 2013) 400 βιβλία ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (με κείμενα στα Ελληνικά) είναι, από 10 IX 2013,  στην διάθεση των  Σχολικών Βιβλιοθηκών  της Κύπρου προκειμένου να γίνει και μέσω αυτών των Βιβλιοθηκών καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των μαθητών της Κύπρου στις πεταλούδες της Ελλάδας και στην ανάγκη προστασίας των.