Το παρόν καλύπτει τη χρήση της εφαρμογής Πεταλούδες της Ελλάδας σε εφαρμογές iOs και Android (Butterflies of Greece).

Συλλογή πληροφοριών

Οι φωτογραφίες που φαίνονται στην εφαρμογή είναι ιδιοκτησίας του Λάζαρου Παμπέρη. Η εφαρμογή Butterflies of Greece δεν συλλέγει καμία πληροφορία από τους χρήστες της εκτός αν οι χρήστες συμφωνούν να συμμετάσχουν με τις φωτογραφίες τους ή με άλλες πληροφορίες μέσω της σελίδας Συμμετοχής.

Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες για τις πεταλούδες (συμπεριλαμβανομένου της τοποθεσίας τους) στην σελίδα της Συμμετοχής όμως η εφαρμογή δεν στέλνει κάπου αυτή την πληροφορία. Η εφαρμογή συλλέγει τοπικά την πληροφορία και έγκειται στον χρήστη να την εξάγει και να την στείλει στον συγγραφέα (Λάζαρος Παμπέρης) με email.

Οι φωτογραφίες αυτές που θα συνεισφέρουν οι χρήστες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση τής μεθόδου (για την αναγνώριση πεταλούδων) ή για δραστηριότητες, που έχουν σχέση με την προστασία των πεταλούδων, εαν απαιτηθεί.

Η πληροφορίες των χρηστών θα προστατεύονται με μεγάλη φροντίδα και δεν θα κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή ομάδα, χωρίς την συγκατάθεση των συμμετασχόντων χρηστών.

Χρήση της πληροφορίας

Η μόνη πληροφορία που συλλέγεται από την εφαρμογή είναι οι εικόνες που ο χρήστης στέλνει για την απευθείας αναγνώριση. Οι φωτογραφίες αυτές δεν αποθηκεύονται στον σέρβερ εκτός αν ο χρήστης επιθυμεί να τις στείλει με τη βοήθεια της σελίδας Συμμετοχής.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικές με την πολιτική προστασίας μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2023 Λάζαρος Ν. Παμπέρης