Σχήμα             1.1 Πεταλούδες από την Αρχαία Ελλάδα

Σχήμα             1.2 Ένας τυπικός κύκλος ζωής

Σχήμα            1.3 Μία τυπική μορφή κάμπιας

Σχήμα             1.4 Μία τυπική μορφή τέλειου ατόμου

Σχήμα            1.5 Ο “χάρτης” των φτερών

Χάρτης           2.1 Γεωλογικές ζώνες της Ευρώπης

Χάρτης           2.2 Γεωτεκτονικό σχήμα των Ελληνίδων ζωνών

Χάρτης           2.3 Διαίρεση Ελληνικού χώρου σε πέντε τυπικές ζώνες κλίματος

Χάρτης           2.4 Η ετήσια βροχόπτωση στην Ελλάδα

Διάγραμμα     3.1 Είδη και οικογένειες

Χάρτης           3.2.1 Τα μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Χάρτης           3.2.2 Διαίρεση της Ελλάδας σε 13 χλωριδικές περιοχές

Χάρτης,

Διαγράμματα

και Πίνακες  3.3 Τυπική παρουσίαση ενός είδους

Χάρτης          3.4 Οι εξερευνηθήσες τοποθεσίες γιά όλα τα είδη

Σχήματα        3.5.1-14 Χαρακτηριστικά σημάδια των ειδών

Πίνακες         3.6.1-2 Σύνοψη της περιγραφής των ειδών

Πίνακας        4.1 Αριθμός τοποθεσιών. Στοιχεία Πινάκων KLMN και Ο γιά όλα τα 234 είδη

Πίνακας        4.2 Ενδημικά είδη

Πίνακας        4.3 Κατάσταση και κατανομή των ειδών

Πίνακας        4.4 Είδη στην Ελλάδα και γειτονικές χώρες

Πίνακας        4.5 Αριθμός ειδών στις οικογένειες και σε διάφορες περιοχές

Σχήμα            4.6 Μορφομετρική ανάλυση ειδών του γένους Hipparchia

Πίνακας        4.7 Μορφομετρική ανάλυση ειδών του γένους Hipparchia

Χάρτες           4.8.a, b, c: Μορφομετρική ανάλυση ειδών του γένους Hipparchia

Σχήματα         4.9.1-2  Λεπτομέρειες της κοφ ατόμων του γένους Hipparchia.

Πίνακας         4.10.1 Αποτελέσματα μορφομετρικής ανάλυσης 421 αρσενικών ατόμων του γένους Polyommatus

Πίνακας         4.10.2 Αποτελέσματα μορφομετρικής ανάλυσης 335 θηλυκών ατόμων του γένους Polyommatus

Πίνακας         4.11 Είδη του γένους Erebia και το Proterebia afra σε περιοχές της Ελλάδας

Πίνακας         4.12 Τα είδη, η έκταση και οι μήνες των εξερευνήσεων για 81 νησιά της Ελλάδας

Χάρτης          4.13 Τα είδη, η έκταση για ομάδες των 81 νησιών της Ελλάδας

Χάρτης          4.14 Εκτίμηση των ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος

Χάρτης          4.15 Συνολικός αριθμός των ειδών για όλες τις 1260 τοποθεσίες 6’Χ6΄.

Χάρτης          4.16 Σημαντικές περιοχές για τις πεταλούδες της Ελλάδας

Η παρουσίαση του θέματος του βιβλίου απαιτεί την χρήση επιστημονικής ορολογίας, γιά την ακριβή περιγραφή των ειδών. Επειδή όμως κρίθηκε σκόπιμη η διευκόλυνση του αναγνωστικού κοινού, έτσι ώστε να γίνει κτήμα και των μη ειδικών, επιλέχθηκε η μερική χρήση κοινών ονομασιών. Έτσι π.χ. χρησιμοποιήθηκε η λέξη κάμπια αντί “κάμπη”, φτερό αντί “πτέρυξ”, κατοικία αντί “ενδιαίτημα” κλπ.

Αντίθετα διατηρήθηκε κατά περίπτωση η επιστημονική ορολογία π.χ. προσακτρίδα, androconia, όλα τα ονόματα των οικογενειών, των γενών και των υποειδών κλπ., επειδή δεν υπάρχουν δόκιμοι κοινοί όροι στην Ελληνική γλώσσα, αντίθετα με ότι συμβαίνει στην Αγγλική, που διαθέτει κοινά ονόματα γιά όλες τις πεταλούδες όπως π.χ. Swallotail γιά την Papilio machaon, Scarce swallotail γιά την Iphiclides podalirius κλπ.

Εκδότης

Εκδόσεις ΠΑΜΠΕΡΗ

Παραγωγή του βιβλίου

Παραγωγή: Εκδόσεις ΚΟΑΝ

Σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια, σελιδοποίηση και σχεδιασμός εξωφύλλου: Ιωάννης Βεργίτσης, Γραφικές Τέχνες “SHMEIO”

Διαχωρισμοί, επιμέλεια εικόνων και εκτύπωση: ΜΠΑΞΑΣ ΑΕ

Πρώτη έκδοση: Αθήνα 1997

Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη: Αθήνα 2009

ISBN: 978-960-92740-0-5

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανατύπωση, η μετάφραση, η αναπαραγωγή, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, φωτογραφικό, ηχογράφιση, καταγραφή σε video ή άλλο μέσο, η παρουσίαση και η προβολή του από οιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα και του εκδότη ή στην περίπτωση των κειμένων, φωτογραφιών, διαφανειών, εικόνων, σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και χαρτών, του συγγραφέα μόνον, σύμφωνα με τον Νόμο 2221/1993 και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.

Πνευματικά δικαιώματα, Copyright © 1997-2019 της έκδοσης:

Λάζαρος Ν. Παμπέρης, ΤΘ 1220, ΤΚ 41110 Λάρισα

Tηλέφωνο και FAX: 2410286403, e-mail: pamperis ( at ) otenet.gr

Πνευματικά δικαιώματα, Copyright © 1997-2019 των φωτογραφιών, κειμένων, διαφανειών, εικόνων, σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και χαρτών:

Λάζαρος Ν. Παμπέρης, ΤΘ 1220, ΤΚ 41110 Λάρισα

Tηλέφωνο και FAX: 2410286403, e-mail: pamperis ( at ) otenet.gr