Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για την αναγνώριση των πεταλούδων της Ελλάδας και σχόλια για την αναγνώριση ορισμένων ειδών.

Η αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων βασίζεται στην σύγκριση της φωτογραφίας του χρήστη με τις φωτογραφίες που έχουν ενσωματωθεί στην βάση της εφαρμογής. Για να είναι η αναγνώριση πιο ακριβής πρέπει οι φωτογραφίες που αναρτώνται να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να απουσιάζουν άλλα, όπως αυτά που περιγράφονται παρακάτω:

 1. Να έχουν την πεταλούδα σωστά εστιασμένη.
 2. Να είναι σωστά φωτισμένες δηλαδή να μην είναι ισχυρά υποφωτισμένες ή υπερφωτισμένες και το φως να έχει τη σωστή θερμοκρασία. Το φως το πρωί και το απόγευμα είναι θερμότερο και αλλοιώνει τα χρώματα όπως επίσης και η συννεφιά. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση φλας. Με τον  φωτισμό με φλας αποτυπώνονται τα αληθινά χρώματα των φτερών. Με τον φυσικό φωτισμό αποτυπώνονται (ανάλογα με το αν είναι πρωί, μεσημέρι ή απόγευμα) άλλα διαφορετικά χρώματα, που δεν είναι πάντα τα ίδια με τα αληθινά.
 3. Τα φτερά πρέπει να είναι ομοιόμορφα φωτισμένα ή τουλάχιστον τυχόν σκιές να έχουν μικρή αντίθεση και να καταλαμβάνουν μικρό τμήμα των φτερών. Οι ισχυρές σκιές μερικές φορές εκλαμβάνονται, από την εφαρμογή, ως σημάδια στα φτερά.
 4. Όταν το φυσικό φως είναι πίσω (backlight) από την πεταλούδα τότε μπορεί μερικές φορές τα σημάδια της άνω επιφάνειας των φτερών να φαίνονται μαζύ με τα σημάδια της κάτω επιφάνειας των φτερών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την αναγνώριση.
 5. Η πεταλούδα να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της φωτογραφίας. Εάν τα φτερά δέν είναι ακέραια, δηλαδή αν λείπουν τμήματα τους, η αναγνώριση επηρεάζεται.
 6. Εάν παρεμβάλλονται χόρτα ή άλλα φυτά και καλύπτουν τα φτερά, αυτά εκλαμβάνονται σαν σημάδια στα φτερά και η αναγνώριση επηρεάζεται.
 7. Στα πολύ γηρασμένα άτομα πεταλούδων, που έχουν συνήθως όλα τα χαρακτηριστικά λιγότερο εμφανή, επίσης η αναγνώριση επηρεάζεται.
 8. Εάν το άτομο της πεταλούδας, που αναρτάται για αναγνώριση, έχει αφύσικα εκτεταμένα τα φτερά (τυχαία ή είναι νεκρό από συλλογή) επίσης η αναγνώριση επηρεάζεται.
 9. Εάν το άτομο της πεταλούδας έχει ανώμαλα αναπτυγμένα σημάδια ή και χρώματα, που παρεκλίνουν ( aberrant ) από τα των φυσιολογικών ατόμων, επίσης η αναγνώριση επηρεάζεται.
 10. Η επιλογή του κάδρου (crop) για την αναγνώριση, μερικές φορές, μπορεί να επηρεάζει την αναγνώριση, γιατί εξαρτάται από τις υπάρχουσες φωτογραφίες στην βάση, που δεν έχουν όλες τα ίδια κάδρα. Συστήνεται να αναζητείται η αναγνώριση με διαφορετικά κάδρα, ώστε να λαμβάνεται η τελική απόφαση από τον χρήστη με μεγαλύτερη ασφάλεια.
 11. Η αναγνώριση μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη βεβαιότητα όταν αναρτώνται, για αναγνωριση, περισσότερες της μιας φωτογραφίες του ίδιου ατόμου της πεταλούδας, τραβηγμένες από διαφορετικές γωνίες λήψης, έτσι ώστε να υπάρχουν αναγνωρίσεις, μεσω της εφαρμογής, για όλες τις φωτογραφιες του ίδιου ατομου, στις οποίες θα φαίνονται τα χαρκτηριστικά ολων των επιφανειών των φτερών.

Τα όρια της αναγνώρισης με φωτογραφίες  έχουν περιγραφεί στο βιβλίο οι ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (με την σημείωση  Αμφίβολη αναγνώριση/Identification uncertain) για τα είδη: Pieris napi, Pieris balcana, Colias erate, Leptidea sinapis, Leptidea juvernica, Melitaea athalia, Melitaea aurelia, Hipparchia senthes, Hipparchia volgensis, Pyrgus alveus και Pyrgus armoricanus.

Η ακρίβεια της αναγνώρισης μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο αν προστεθούν σε αυτή την βάση περισσότερες φωτογραφίες πεταλούδων, με σωστή αναγνώριση του είδους από τους χρήστες της. Οι χρήστες καλούνται να ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους για αναγνώριση και αν το επιθυμούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους για καταχώρηση σε αυτή την εφαρμογή, επειδή όσο περισσότερες φωτογραφίες έχουν καταχωρηθεί σε αυτή τόσο μεγαλύτερη ακρίβεια της αναγνώρισης προκύπτει. Τα κοινά είδη αντιπροσωπεύονται ήδη με πολλές και σωστές φωτογραφίες αλλά υπάρχουν και ωρισμένα είδη με λίγες φωτογραφίες, για τα οποία καταβάλλονται προσπάθειες για να φωτογραφηθούν περισσότερα άτομα.

Μερικά από τα  236 είδη των πεταλούδων της Ελλάδας παρουσιάζονται σε ομάδες (complexes) γιατί υπάρχουν όρια στην αναγνώριση με τις φωτογραφίες με αυτή την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI= Artificial Intelligence) και προς το παρόν δεν είναι εφικτή η αναγνώριση σε επίπεδο είδους.