Δείτε στα παρακάτω links τους επικαιροποιημένους χάρτες εξάπλωσης των ειδών για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024.

Οι χάρτες σε WGS84 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (2009) εδώ

2018 – 2020
Νέοι Χάρτες WGS84 εξάπλωσης (2018-2020)
Νέοι Χάρτες GGRS87 εξάπλωσης (2018-2020) με ΑΟΟ 2X2 Km
Νέοι Χάρτες ETRS89 εξάπλωσης (2020) με ΑΟΟ 2X2 km
2021
Νέοι Χάρτες WGS84 εξάπλωσης (2021)
Νέοι Χάρτες GGRS87 εξάπλωσης (2021) με AOO 2X2 km
Νέοι Χάρτες ETRS89 εξάπλωσης (2021) με ΑΟΟ 1X1 km
2022
Νέοι Χάρτες WGS84 εξάπλωσης (2022)
Νέοι Χάρτες GGRS87 εξάπλωσης (2022) με AOO 2X2 km
Νέοι Χάρτες ETRS89 εξάπλωσης (2022) με ΑΟΟ 1X1 km
2023
Νέοι Χάρτες WGS84 εξάπλωσης (2023)
Νέοι Χάρτες GGRS87 εξάπλωσης (2023) με AOO 2X2 km
Νέοι Χάρτες ETRS89 εξάπλωσης (2023) με AOO 2X2 km και AOO 1X1 km
2024
Νέοι Χάρτες WGS84 εξάπλωσης (2024)
Νέοι Χάρτες GGRS87 εξάπλωσης (2024) με AOO 2X2 km
Νέοι Χάρτες ETRS89 εξάπλωσης (2024) με AOO 2X2 km και AOO 1X1 km