ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι  236 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3″ και νέος Χάρτης 4.15″ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΆΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος ETRS89 και αφορούν συνολικά 1683 τοποθεσίες 10X10 km) που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται (στους Χάρτες 3. 3″) η ΑΟΟ (Area Of Occupancy 1X1km και 2X2km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 484555 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας) που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 ΧΙΙ 2023 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2024) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς) από την Ελλάδα και το εξωτερικό) των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των) αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Επισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 4013 μέλη την 7 ΧΙ 2023) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/   .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 236 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712 και στο Zhang et al (2020) στο https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8018707/

Οι αναφορές για την παρουσία των ειδών Thaleropis ionia (Κατελλόριζο), Deudorix livia (Αττική) και Hipparchia semele (Πελοπόννησος) δεν έχουν επιβεβαιωθεί έως σήμερα.

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται) κατά περίπτωση εάν απαιτείται) και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια και σύνδεσμοι (Links) γιά  ιστοσελίδες με φωτογραφίες και λεπτομέρειες  των φτερών) που προτείνονται ως χρήσιμες για αναγνώριση των ειδών με τις φωτογραφίες.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: https://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/   και στο https://www.pamperis.gr/recognition/index.htm

για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2024

Λάζαρος Ν. Παμπέρης


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι  236 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3″ και νέος Χάρτης 4.15″ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΆΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος ETRS89 και αφορούν συνολικά 1657 τοποθεσίες 10X10 km) που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται (στους Χάρτες 3. 3″) η ΑΟΟ (Area Of Occupancy 1X1km και 2X2km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 461253 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας) που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 ΧΙΙ 2022 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2023) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς) από την Ελλάδα και το εξωτερικό) των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των) αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Επισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 3952 μέλη την 7 ΧΙΙ 2022) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/   .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 236 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712 και στο Zhang et al (2020) στο https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8018707/

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται) κατά περίπτωση εάν απαιτείται) και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια και σύνδεσμοι (Links) γιά  ιστοσελίδες με φωτογραφίες και λεπτομέρειες  των φτερών) που προτείνονται ως χρήσιμες για αναγνώριση των ειδών με τις φωτογραφίες.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: https://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/   και στο https://www.pamperis.gr/recognition/index.htm

για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2023

Λάζαρος Ν. Παμπέρης


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 236 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3″ και νέος Χάρτης 4.15″ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΆΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009)

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος ETRS89 και αφορούν συνολικά 1614 τοποθεσίες 10X10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται (στους Χάρτες 3. 3″) η ΑΟΟ (Area Of Occupancy 1X1km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 437283 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 ΧΙΙ 2021 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2022) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω.  Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Επισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου  (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 3887 μέλη την 7 ΧΙΙ 2021) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/  .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 236 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο

https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια και σύνδεσμοι (Links) γιά ιστοσελίδες με φωτογραφίες και λεπτομέρειες των φτερών, που προτείνονται ως χρήσιμες για αναγνώριση των ειδών με τις φωτογραφίες.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL:https://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο https://www.pamperis.gr/recognition/index.html

για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2022

Λάζαρος Ν.Παμπέρης


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3” και νέος Χάρτης 4.15” (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009)

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος ETRS89 και αφορούν συνολικά 1586 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3. 3” η AOO (Area Of Occupancy 1X1km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 425387 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2020 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2021) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 3705 μέλη την 21 ΧΙ 2020) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 235 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο http://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2021

Λάζαρος Ν. Παμπέρης


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3” και νέος Χάρτης 4.15” (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009)

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος ETRS89 και αφορούν συνολικά όλες τις 1558 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3. 3” η AOO (Area Of Occupancy 1X1km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 407512 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2019 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2020) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 2742 μέλη την 31 ΧΙΙ 2019) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/.

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 239 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ορισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2020
Λάζαρος Ν. Παμπέρης