Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Περιβάλλοντος δίνονται αναλυτικές πληροφορίες (127557_2178_2015.pdf) για την διαδικασία χορήγησης αδειών για την εκπόνηση ερευνών, εξερευνήσεων, φωτογράφησης, κινηματογράφησης, σύλληψης, συλλογής και εξαγωγής από την Ελλάδα, που αφορούν είδη χλωρίδας και πανίδας (όπου συμπεριλαμβάνονται και οι πεταλούδες). Η αίτηση να απευθύνεται στο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆.Π. Χαλκοκονδύλη 31 Ταχ. Κωδ. : 104 32 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑΔΑ

e-mail: diaxeirisi.dason@gmail.com

Πως να αποκτήσεις μία άδεια και λεπτομέρειες για την αίτηση δες το (135366-16.pdf)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι καταγραφές σας των πεταλούδων της Ελλάδας μπορούν να είναι πολύ χρήσιμες για την προστασία των πεταλούδων και του περιβάλλοντος της Ελλάδας.

Κρατήστε τις καταγραφές σας και τις φωτογραφίες που πήρατε πάντα συνοδευόμενες με στοιχεία για την ακριβή τοποθεσία, τις γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό πλάτος και μήκος) και το υψόμετρο (m). Σημειώστε επίσης κάθε επί πλέον πληροφορία που σχετίζεται με τις πεταλούδες (πχ ο αριθμός αρσενικών ή θηλυκών ατόμων που παρατηρήθηκαν, η συμπεριφορά ζευγαρώματος, φυτά ξενιστές κλπ).