Δέστε το πλήρες και επικαιροποιημένο  (9 XII 2022) PDF εδώ