Το Σχήμα 3.5.5 διορθώνεται ως εξής, ως προς τα υπομετωπικά σημάδια και τους θυσάνους των φτερών, που δεν εμφανίστηκαν σωστά, στην σελίδα 287:

Στον Πίνακα 4.12 στην σελίδα 733 διαγράφεται η σειρά: 51 Pánormos κλπ

Δες κατωτέρω  διορθωτέα και προσθετέα όπως παρουσιάζονται στις ελεύθερες εφαρμογές και το  PDF εδώ

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Δες κατωτέρω επικαιροποιημένα (9 XII 2022) τα διορθωτέα και προσθετέα όπως παρουσιάζονται στο βιβλιο και στις ελεύθερες εφαρμογές και το  PDF εδώ