Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα εξής 234 είδη:

PAPILIONIDAE

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
Papilio machaon Linnaeus, 1758
Papilio alexanor Esper, 1800
Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775)
Allancastria cerisy (Godart, 1824)
Allancastria cretica (Rebel, 1904)
Archon apollinus (Herbst, 1798)
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)

PIERIDAE

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
Pieris mannii (Mayer, 1851)
Pieris ergane (Geyer, 1828)
Pieris napi (Linnaeus, 1758)
Pieris balcana Lorković, 1970
Pieris krueperi Staudinger, 1860
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
Pontia chloridice (Hübner, 1813)
Euchloe ausonia (Hübner, 1806)
Euchloe penia (Freyer, 1851)
Anthocharis gruneri Herrich-Schäffer, 1851
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
Anthocharis damone Boisduval, 1836
Colias crocea (Fourcroy, 1785)
Colias aurorina Herrich-Schäffer, 1850
Colias caucasica Staudinger, 1871
Colias alfacariensis Ribbe, 1905
Colias erate (Esper, 1805)
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
Gonepteryx farinosa ( Zeller, 1847)
Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
Leptidea reali Reissinger, 1989
Leptidea duponcheli (Staudinger, 1871)

DANAIDAE

Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)

RIODINIDAE

Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)

LIBYTHEIDAE

Libythea celtis (Laicharting, 1782)

LYCAENIDAE

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758)
Satyrium ledereri (Boisduval, 1848)
Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)
Satyrium ilicis (Esper, 1779)
Satyrium w-album (Knoch, 1782)
Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)
Satyrium spini (Denis & Schiffermüller, 1775)
Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
Lycaena ottomanus (Lefèbvre, 1830)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Lycaena thersamon (Esper, 1784)
Lycaena thetis Klug, 1834
Lycaena candens (Herrich-Schäffer, 1844)
Zizeeria karsandra (Moore, 1865)
Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
Leptodes pirithous (Linnaeus, 1767)
Tarucus balkanicus (Freyer, 1844)
Cupido decoloratus (Staudinger, 1886)
Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)
Cupido argiades (Pallas, 1771)
Cupido minimus (Fuessly, 1775)
Cupido osiris (Meigen, 1829)
Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Turanana taygetica (Rebel, 1902)
Maculinea rebeli (Hirschke, 1904)
Maculinea arion (Linnaeus, 1758)
Iolana iolas (Ochsenheimer, 1816)
Pseudophilotes vicrama (Moore, 1865)
Pseudophilotes bavius (Eversmann, 1832)
Scolitantides orion (Pallas, 1771)
Chilades trochylus (Freyer, 1845)
Plebeius pylaon (Fischer v. Waldheim, 1832)
Plebeius brethertoni Brown, 1976
Plebeius argus (Linnaeus, 1758)
Plebeius idas (Linnaeus, 1761)
Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779)
Plebeius loewii (Zeller, 1847)
Plebeius psylorita (Freyer, 1845)
Plebeius eurypilus (Freyer, 1851)
Plebeius pyrenaicus (Boisduval, 1840)
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
Aricia anteros (Freyer, 1838)
Aricia eumedon (Esper, 1780)
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus damon (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polyommatus iphigenia (Herrich-Schäffer, 1847)
Polyommatus admetus (Esper, 1783)
Polyommatus aroaniensis (Brown, 1976)
Polyommatus eleniae Coutsis & J. De Prince, 2005
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Polyommatus dantchenkoi Lukhtanov & Wiemers, 2003
Polyommatus nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)
Polyommatus coelestina (Eversmann, 1843)
Polyommatus daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polyommatus coridon (Poda, 1761)
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus escheri (Hübner, 1823)
Polyommatus amanda (Schneider, 1792)
Polyommatus thersites (Cantener, 1835)
Polyommatus dorylas (Denis & Schiffermüller, 1775)
Polyommatus eroides (Frivaldszky, 1835)
Polyommatus menelaos Brown, 1976
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
Polyommatus andronicus Coutsis & Ghavalas, 1995

NYMPHALIDAE

Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
Apatura iris (Linnaeus, 1758)
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Apatura metis Freyer, 1829
Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
Limenitis reducta Staudinger, 1901
Neptis sappho (Pallas, 1771)
Neptis rivularis (Scopoli, 1763)
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781)
Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
Inachis io (Linnaeus, 1758)
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)
Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
Polygonia egea (Cramer, 1775)
Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775)
Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
Argynnis adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
Brenthis hecate (Denis & Schiffermüller, 1775)
Brenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)
Boloria graeca (Staudinger, 1870)
Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)
Boloria dia (Linnaeus, 1767)
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
Melitaea arduinna (Esper, 1783)
Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melitaea telona Fruhstorfer, 1908
Melitaea didyma (Esper, 1778)
Melitaea trivia (Denis & Schiffermüller, 1775)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
Melitaea aurelia Nickerl, 1850
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

SATYRIDAE

Melanargia russiae (Esper, 1783)
Melanargia larissa (Geyer, 1828)
Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
Hipparchia fagi (Scopoli, 1763)
Hipparchia syriaca (Staudinger, 1871)
Hipparchia senthes (Frühstorfer, 1908)
Hipparchia delattini Kudrna, 1975
Hipparchia cretica (Rebel, 1916)
Hipparchia christenseni Kudrna, 1977
Hipparchia mersina (Staudinger, 1871)
Hipparchia pellucida (Stauder, 1923)
Hipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)
Hipparchia fatua (Freyer, 1844)
Chazara briseis (Linnaeus, 1764)
Pseudochazara tisiphone Brown, 1980
Pseudochazara orestes De Prince & Poorten, 1981
Pseudochazara amymone Brown, 1976
Pseudochazara graeca (Staudinger, 1870)
Pseudochazara geyeri (Herrich-Schäffer, 1845)
Pseudochazara anthelea (Hübner, 1824)
Satyrus ferula (Fabricius, 1793)
Minois dryas (Scopoli, 1763)
Brintesia circe (Fabricius, 1775)
Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
Erebia euryale (Esper, 1805)
Erebia aethiops (Esper, 1777)
Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)
Erebia epiphron (Knoch, 1783)
Erebia ottomana Herrich-Schäffer, 1851
Erebia cassioides (Reiner & Hochenwarth, 1792)
Erebia oeme (Hübner, 1804)
Erebia rhodopensis Nicholl, 1900
Erebia melas (Herbst, 1796)
Proterebia afra (Fabricius, 1787)
Ypthima asterope (Klug, 1832)
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
Maniola halicarnassus Thomson, 1987
Maniola telmessia (Zeller, 1847)
Maniola chia Thomson, 1987
Maniola megala (Oberthür, 1909)
Hyponephele lupina (O. Costa, 1836)
Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)
Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
Coenonympha thyrsis (Freyer, 1846)
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
Coenonympha leander (Esper, 1784)
Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
Coenonympha rhodopensis Elwes, 1900
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
Lasiommata megera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787)
Esperarge climene (Esper, 1783)
Kirinia roxelana (Cramer, 1777)

HESPERIIDAE

Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
Pyrgus serratulae (Rambur, 1839)
Pyrgus sidae (Esper, 1784)
Pyrgus cinarae (Rambur, 1839)
Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
Spialia orbifer (Hübner, 1823)
Spialia phlomidis (Herrich-Schäffer, 1845)
Muschampia tessellum (Hübner, 1803)
Muschampia proto (Ochsenheimer, 1808)
Carcharodus alceae (Esper, 1780)
Carcharodus orientalis (Reverdin, 1913)
Carcharodus lavatherae (Esper, 1783)
Carcharodus flocciferus (Zeller, 1847)
Carcharodus stauderi Reverdin, 1913
Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
Erynnis marloyi (Boisduval, 1834)
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
Thymelicus hyrax (Lederer, 1861)
Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
Gegenes pumilio (Hoffmannsegg, 1804)
Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793)
Pelopidas thrax (Hübner, 1821)

Thaleropis ionia Eversman, 1851
Deudorix livia  (Klug, 1834)
Οι αναφορές για  την παρουσία των δύο αυτών ειδών στην Ελλάδα  δεν επιβεβαιώθηκαν έως το τελος του 2017.

Δείτε εδώ την αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη ονοματολογία για όλες τις πεταλούδες της Ευρώπης (στις σελίδες 30-40).
Κατεβάστε εδώ την λίστα σε EXCEL από την ιστοσελίδα του EIG.

Μετά την ανακάλυψη του Clossiana selene (ANASTASSIU, H. T.: First recort of Clossiana selene in Greece (Lepidoptera: Nymphalidae). Phegea 40 (1) (01.III.2012):15-16.),  του Melitaea syriaca ( van Oorschot, H. and J. Coutsis: The Genus Melitaea, tsikolovets Publications, 2014 ) και του νέου είδους Polyommatus timfristos ( VISHNEVSKAYA MS, SAIFITDINOVA AF, LUKHTANOV VA (2016): Karyosystematics and molecular taxonomy of the anomalous blue butterflies (Lepidoptera, Lycaenidae) from the Balkan Peninsula. Comparative Cytogenetics 10(5): 1–85. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v10i5.10944 ) και του Muschampia cribrellum (στον Όλυμπο και την Οίτη)

τα είδη στην Ελλάδα ανέρχονται συνολικά
(στα τέλη του 2017) σε 239

Μετά από την νέα εργασία
(Wiemers M, Balletto E, Dincă V, Fric ZF, Lamas G, Lukhtanov V, Munguira ML, van Swaay CAM, Vila R, Vliegenthart A, Wahlberg N, Verovnik R (2018) An updated checklist of the European Butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea). ZooKeys 81: 9–45. https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712)
υπάρχουν 235 είδη στην Ελλάδα
(αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται το Melitaea syriaca)

LIST OF 235 BUTTERFLIES OF GREECE

Δηλαδή τώρα (Ιανουάριος 2019) υπάρχουν στην Ελλάδα 235 (ή 236 ή 239) πεταλούδες

Σημειώσεις και διαφορές στα ονόματα ανάμεσα στον κατάλογο αυτό και στα ονόματα των ειδών όπως παρουσιάσθηκαν στους χάρτες εξάπλωσης σε αυτό τον ιστότοπο

1 January 2020

Δέστε τον κατάλογο των 235 πεταλούδων της Ελλάδας,  όπως σημειώνονται στους επικαιροποιημένους χάρτες εξάπλωσης των ειδών και μετά την παρακάτω εργασία, Wiemers M, Balletto E, Dincă V, Fric ZF, Lamas G, Lukhtanov V, Munguira ML, van Swaay CAM, Vila R, Vliegenthart A, Wahlberg N, Verovnik R (2018) An updated checklist of the European Butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea). ZooKeys 81: 9–45. https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Κατάλογος των 235 πεταλούδων της Ελλάδας

9 January 2021

Δύο νέα είδη προστέθηκαν στις πεταλούδες της Ευρώπης: Muschampia alta και Muschampia proteides. Στην Ελλάδα υπάρχουν και τα δύο, ενω το Muschampia proto δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στα είδη της Ελλάδας.

Φωτογραφίες των δυο νέων ειδών εδώ

Νέα λίστα με τα 236 είδη της Ελλάδας

………………………………………………………………………………

9 December 2022

Αλλαγές στα ονόματα Muschampia και Carcharodus

Νέα λίστα με τα νέα ονόματα για τα 236 είδη της Ελλάδας