Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (20 XII 2022)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Melitaea phoebe και Melitaea ornata

Τα δύο είδη ομοιάζουν πάρα πολύ στις αεφ, κεφ και αοφ ενώ οι κοφ είναι ελαφρά διαφορετικές, στην υπομετωπική περιοχή.

Οι κάμπιες των (από το στάδιο L4 και μετά) διαφέρουν στο χρώμα του κεφαλιού, που είναι μαύρο στην Melitaea phoebe και κόκκινο στην Melitaea ornata.  Μια συνολική παρουσίαση στο  http://diatheo.weebly.com/uploads/2/8/2/3/28235851/melitaea_ornata_anglais.pdf

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Πελοπόννησο υπάρχει μόνον το είδος Melitaea ornata.

Παρατίθενται οι χάρτες εξάπλωσης και φωτογραφίες.

Στην εργασία https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/131816/TothJP_diss.pdf;jsessionid=EB25CB4569A03EF1CF35A8441CDD5B0B?sequence=1 υπάρχουν σχόλια για επιπλέον προτεινόμενες χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των φτερών των  Melitaea ornata και Melitae phoebe, που έχουν προταθεί ότι μπορεί  να είναι χρήσιμα για την αναγνώριση των, που δεν έχουν όμως επιβεβαιωθεί πλήρως ακόμη (όπως το σχήμα των ροπάλων των κεραιών, στην σελίδα 68, που φαίνεται να ισχύει σε αρκετές πριπτώσεις αλλά όχι απόλυτα).

Με την εργασία Joan C Hinojosa, et al.: Integrative Taxonomy Reveals a New Melitaea (Lepidoptera: Nymphalidae) Species Widely Distributed in the Iberian Peninsula, Insect Systematics and Diversity, Volume 6, Issue 2, March 2022, 1, https://doi.org/10.1093/isd/ixac004 βρέθηκε (στην Ισπανία) το νέο είδος Melitaea pseudornata,  το οποίο έχει έως και δύο γενεές και ομοιάζει πάρα πολύ με το M. phoebe.