Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του γένους Lycaena

  1. Η αναγνώριση των πεταλούδων του γένους Lycaena είναι πολύ εύκολη αν φαίνεται η αφ των αρσενικών αλλά και αν επισημανθούν οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της κφ.
  2. Τα θηλυκά άτομα αναγνωρίζονται επίσης σχετικά εύκολα με την αφ και την κφ.
  3. Μόνον τα θηλυκά Lycaena ottomana και Lycaena virgaureae ομοιάζουν πολύ, αλλά μπορούν να διακριθούν όπως επισημαίνεται παρκάτω στον σχετικό πίνακα.