Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Polyommatus escheri, Polyommatus thersites και Polyommatus icarus

Τα δύο αυτά είδη ομοιάζουν πολύ μεταξύ των και διαφέρουν από το Polyommatus icarus επειδή στο Polyommatus icarus πάντα (με την εξαίρεση μόνον του Polyommatus icarus f. icarinus) υπάρχει σημάδι στο κελί της κεφ.

Το Polyommatus escheri έχει μία γενεά ενώ το Polyommatus thersites έχει έως δύο, ανάλογα με το υψόμετρο.

Στα αρσενικά άτομα του Polyommatus thersites  υπάρχουν androconia στην δισκοειδή περιοχή του αεφ  και έτσι διακρίνονται εύκολα από τα αντίστοιχα αρσενικά του Polyommatus escheri.

Οι θύσανοι των φτερών (εφόσον παραμένουν ακέραιοι) είναι χαρακτηριστικοί και μπορούν να αποτελέσουν κριτήρια διαχωρισμού (όπως παρακάτω σημειώνεται).

Στα αρσενικά  Polyommatus escheri υπάρχει ευκρινής λωρίδα μαύρου χρώματος, στην αεφ και κεφ, η οποία απουσιάζει από το αρσενικό Polyommatus thersites.