Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Plebejus argus/idas/argyrognomon complex

Τα τρία αυτά είδη Plebejus argus, Plebejus idas, και Plebejus argyrognomon ομοιάζουν πολύ.

Ανωτέρω παρατίθενται σχόλια και φωτογραφίες από ένα χαρακτηριστικό του Plebejus argus, που διευκολύνει την αναγνώριση με φωτογραφίες (περισσότερα εδώ)

Κατωτέρω παρατίθενται και χαρακτηριστικές φωτογραφίες των ειδών αυτών.

ΑΝΩ: Επτά φωτογραφίες του Plebejus argus  (Χελμός)

ΚΑΤΩ: Τρεις φωτογραφίες του Plebejus idas (Ροδόπη)

ΚΑΤΩ: Δύο φωτογραφίες του Plebejus argyrognomon (Ροδόπη)