Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩN

Pyrgus malvae, Pyrgus alveus, Pyrgus armoricanus, Pyrgus cinarae, Pyrgus carthami, Pyrgus sidae και Pyrgus serratulae

  1. Η αναγνώριση των Pyrgus malvae και Pyrgus sidae είναι εύκολη αν φαίνεται η κφ αλλά και αν επισημανθούν οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της αφ.
  2. Το είδος Pyrgus carthami έχει περιορισμένη εξάπλωση στην Μακεδονία (Φαλακρό, Μενοίκιο κλπ) και χαρακτηριστική κοφ.
  3. Το είδος Pyrgus cinarae έχει πολύ χαρακτηριστική αφ με μεγάλα τετράγωνα άσπρα σημάδια.
  4. Η αναγνώριση του είδους Pyrgus armoricanus διευκολύνεται επειδή έχει δύο γεννεές και αργά τον φθινόπωρο είναι τα μόνα Pyrgus που πετούν σε χαμηλό υψόμετρο. Ομοιάζει όμως στην κοφ με το Pyrgus alveus.
  5. To Pyrgus alveus , στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα έχει πολύ λιγότερα άσπρα σημάδια στην αφ, από το Pyrgus armoricanus. Οι πληθυσμοί αυτοί είναι η morph alveus, που διαφέρουν από τους πληθυσμούς του Pyrgus alveus νοτιώτερα, σύμφωνα με την  εργασία Coutsis J. G. & De Prins W.: The Pyrgus alveus-complex in Greece (Lepidoptera: Hesperiidae) | Phegea 42(3): 50–54.
  6. Το Pyrgus alveus, στην Πελοπόννησο και σε ωρισμένες τοποθεσίες της κεντρικής ηπειρωτικής Ελλαδας έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελεί την morph iliensis, που ομοιάζει όμως πολύ με το Pyrgus armoricanus και δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός των με τα εξωτερικά χαρκτηριστικά.
  7. Στο τέλος αυτής της σελίδας παρουσάζονται και άτομα του γένους Pyrgus, που δεν έχουν αναγνωρισθεί ακόμη.