Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (18 II 2024)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx rhamni και Gonepteryx farinosa

Η αναγνώριση των ειδών Gonepteryx cleopatra, Gonepteryx rhamni και  Gonepteryx farinosa διευκολύνεται εφόσον εντοπισθούν ωρισμένα χαρακτηριστικά των φτερών ως εξής.

  1. Το σχήμα της πλευράς του εφ που είναι χαρακτηριστικά κοίλο στο είδος Gonepteryx rhamni και κυρτό στο  Gonepteryx farinosa (αλλά και στο Gonepteryx cleopatra).
  2. Οι γωνίες στα φτερά  (που έδωσαν το όνομα στο γένος Gonepteryx), που σχηματίζουν οι χαρακτηριστικές εξάρσεις στο εξωτερικό και εσωτερικό μέτωπο του οφ και στην κορυφη (apex) του εφ.
  3. Τα χρώματα των φτερών κατά περίπτωση,  που όμως γενικά είναι παρόμοια και με πολύ μικρές διαφορές, με την εξαίρεση του πολύ χαρακτηριστικού πορτοκαλί κόκκινου χρώματος της αεφ των αρσενικών Gonepteryx cleopatra.
  4. Το χρώμα των ροπάλων των κεραιών.
  5. Το ότι στην Κρήτη υπάρχει μόνον το Gonepteryx cleopatra  και ότι το Gonepteryx rhamni δεν υπάρχει στα νησιά του Αιγαίου.

Τυπικές φωτογραφίες των Gonepteryx

Τα περιγράμματα των φτερών των Gonepteryx των ανωτέρω φωτογραφιών.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ: Στα  G. cleopatra πάντα σχηματίζονται αμβλείες ή ορθές γωνίες και ελάχιστες φορές ελαφρά οξείες.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΥΚΛΟΙ: Στα G. rhamni και G. farinosa πάντα σχηματίζονται ισχυρές οξείες γωνίες.
ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ: Στα G. farinosa (στο εσωτερικό μετωπο του οφ, στο V2) υπάρχει μία έξαρση ευκρινής, που στο G. rhamni είναι πολύ μικρότερη, στο αντίστοιχο σημείο.
ΜΠΛΕ ΒΕΛΟΣ: Η πλευρά του εφ στο G. rhamni είναι κοίλη.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΕΛΟΣ: Η πλευρά του εφ στο G. farinosa είναι κυρτή.