Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Polyommatus ripartii/timfristos complex

Το είδος Polyommatus timfristos βρέθηκε στον Παρνασσό και τον Τυμφρηστό, με την εργασία VISHNEVSKAYA MS, SAIFITDINOVA AF, LUKHTANOV VA (2016): Karyosystematics and molecular taxonomy of the anomalous blue butterflies (Lepidoptera, Lycaenidae) from the Balkan Peninsula. Comparative Cytogenetics 10(5): 1–85. https://doi.org/10.3897/CompCytogen.v10i5.10944

Ομοιάζει πάρα πολύ με το  Polyommatus ripartii. Κατωτέρω παρουσιάζονται φωτογραφίες από τα δύο αυτά είδη, από ωρισμένες γεωγραφικές περιοχές, που αναδεικνύουν τις διαφορές στα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

ΑΝΩ: Τέσσερες φωτογραφίες του Polyommatus timfristos από τον Τυμφρηστό

ΚΑΤΩ: Μία φωτογραφία του είδους Polyommatus ripartii από την Οίτη και τρεις φωτογραφίες του είδους Polyommatus ripartii από τον Χελμό