Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Hipparchia fatua και Hipparchia statilinus

Τα είδη Hipparchia fatua και Hipparchia statilinus είναι σχετικά όμοια αλλά μπορούν να διαχωριστούν με τις φωτογραφίες από:

  1. Tο μεγαλύτερο μέγεθος των ατόμων Hipparchia fatua και το μικρότερο των ατόμων  Hipparchia statilinus.
  2. Το ότι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και σε oρισμένα άλλα νησιά του Αιγαίου υπάρχει μόνον το Hipparchia fatua.
  3. Τις διαφορές στις γραμμές, που υπάρχουν στην κοφ, ευκρινείς και ολοκληρωμένες στα  Hipparchia fatua και αχνές στα Hipparchia  statilinus (επισημαίνονται κατωτέρω με κόκκινο ενδεικτικά).
  4. Στα νεαρά άτομα όλα τα χαρακτηριστικά είναι εύκολα διακριτά ενώ στα γηρασμένα μερικές φορές είναι δύσκολο να επισημανθούν.

Παρατίθενται κατωτέρω οι χάρτες εξάπλωσης και αρκετές φωτογραφίες για διευκόλυνση της αναγνώρισης.