Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Hipparchia senthes/volgensis/cretica/christenseni/mersina complex

Τα είδη Hipparchia senthes, Hipparchia volgensis, Hipparchia cretica, Hipparchia christenseni και Hipparchia mersina ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν έχει γίνει ακόμη εφικτή η αναγνώριση των με ακρίβεια από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της κοφ, που συνήθως παρουσιάζουν όταν στέκονται στο έδαφος ή σε φυτά. Παρουσιάζονται παρακάτω οι χάρτες εξάπλωσης διότι:

  1. Στην Κρήτη υπάρχει μονον το είδος Hipparchia cretica.
  2. Στην Κάρπαθο υπάρχει μονον το είδος Hipparchia christenseni.
  3. Το είδος Hipparchia mersina υπάρχει στα νησιά Σάμος και Λέσβος.

Παρουσιάζονται  επίσης παρακάτω μόνον φωτογραφίες των Hipparchia cretica, Hipparchia christenseni και Hipparchia mersina.

ΚΑΤΩ: δύο φωτογραφίες  ενός θηλυκού και ενός αρσενικού του Hipparchia mersina (Σάμος)

ΚΑΤΩ: Δύο φωτογραφίες  ενός θηλυκού και ενός αρσενικού του Hipparchia christenseni (Κάρπαθος)

ΑΝΩ: Τρία αρσενικά Hipparchia cretica (Κρήτη)

ΚΑΤΩ: Πέντε θηλυκά Hipparchia cretica (Κρήτη).