Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Hipparchia fagi/syriaca complex

Ο διαχωρισμός των ειδών Hipparchia fagi και Hipparchia syriaca έχει γίνει με βάση την κοφ.
Δέστε την ανάλυση στο http://www.pamperis.gr/THE_BUTTERFLIES_OF_GREECE/Morphometrics_of_Hipparchia_fagi_and_H._syriaca.html
Εάν η κίτρινη επιφάνεια (1, 2, 3, 4) είναι αρκετά μεγαλύτερη από την πράσινη επιφάνεια (4, 5, 6, 7) τότε ο είδος είναι το Hipparchia syriaca.
Εάν η κίτρινη επιφάνεια (1, 2, 3, 4) είναι περίπου ίση ή μικρότερη από την πράσινη επιφάνεια (4, 5, 6, 7) τότε ο είδος είναι το Hipparchia fagi.
Όμως αυτό το κριτήριο έχει αμφισβητηθεί. Δέστε λεπτομέρειες στο https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rspb.2010.1089 and FigS19 and S20 in https://www.researchgate.net/publication/259077848_Annex_4/link/0c960529e3fa0d934a000000/download
Παρατίθενται φωτογραφίες και χάρτες εξάπλωσης (με data 18 X 2020) για τα δύο αυτά είδη. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου υπάρχει μόνον το Hipparchia syriaca (με το υποείδος Hipparchia syriaca ghigii στην Ρόδο).

ΑΝΩ: Ένα αρσενικό Hipparchia syriaca ghigii  (Ρόδος)

ΚΑΤΩ: Ένα αρσενικό και ένα θηλυκό Hipparchia syriaca (Σάμος)

ΑΝΩ: Ένα αρσενικό Hipparchia fagi

ΚΑΤΩ: Ένα θηλυκό Hipparchia fagi