Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Pseudochazara anthelea/amalthea complex

Το είδος Pseudochazara anthelea υπάρχει στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το είδος Pseudochazara amalthea υπάρχει στο ηπειρωτικό τμήμα της Ελλάδας και στην Κρήτη. Παρατίθενται κατωτέρω οι χάρτες εξάπλωσης (data 19 X 2020) και φωτογραφίες.

ΑΝΩ: Ένα αρσενικό Pseudochazara anthelea (Ρόδος)

ΚΑΤΩ:  Ένα αρσενικό και δύο θηλυκά Pseudochazara anthelea (Σάμος). Σημειώνονται οι μικρές διαφορές στα δύο θηλυκά (το θηλυκό με ανοικτό καφέ χρώμα ομοιάζει με το P. amalthea από την Κρήτη)

ΑΝΩ: Ένα θηλυκό Pseudochazara amalthea (Κρήτη)

ΚΑΤΩ:  Ένα θηλυκό και ένα αρσενικό Pseudochazara amalthea (Ηπειρωτική Ελλάδα)