Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Colias crocea/erate complex

Τα δύο είδη Colias crocea και Colias erate είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστούν με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Παρατίθεται ο χάρτης εξάπλωσης  με τις περιοχές όπου έχει αναφερθεί, από την βιβλιογραφία,  το Colias erate και παρατίθενται εννέα φωτογραφίες από αυτά τα δύο είδη Cοlias  σε μια εκ των περιοχών (στην λίμνη Δοϊράνη).