Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (9 XII 2022)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Erebia neleus και Erebia ottomana

Τα είδη αυτά, ομοιάζουν πάρα πολύ στην αφ και έτσι δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους, μόνον με τα χαρακτηριστικά της αφ. Γενικά τα Erebia neleus είναι μικρότερα σε μέγεθος και – όπου πετούν μαζί – πετούν αργότερα από τα Erebia ottomana. Παρακάτω εκτίθενται φωτογραφίες των δύο αυτών ειδών (κατά περιοχές). Οι κοφ των θηλυκών ατόμων των δύο αυτών ειδών, είναι χαρακτηριστικά διαφορετικές και διευκολύνουν των διαχωρισμό, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχουν παρατηρηθεί και τα δύο είδη να πετούν μαζύ. Τα χρώματα στα ρόπαλα των κεραιών σχολιάζονται και παρουσιάζονται και οι χάρτες εξάπλωσης.

Erebia neleus αρσενικό, φωτογραφία 0896003 Ο. Καϊμακτσαλάν

Erebia ottomana αρσενικό (αριστερά) και θηλυκό (δεξιά), φωτογραφία 1149034 Ο. Καϊμακτσαλάν

Erebia neleus θηλυκό, φωτογραφία 2735178 Ο. Καϊμακτσαλάν

Τα ρόπαλα των κεραιών των ειδών Erebia ottomana και Erebia neleus από μια τοποθεσία, όπου πετούν μαζί, στο Όρος Καϊμακτσαλάν, διαφέρουν αρκετά: το ανοικτό και σκούρο καφέ χρώμα υπάρχει στην κάτω πλευρά των ροπάλων των Erebia neleus,  ενώ  η αντίστοιχη περιοχή στα Erebia ottomana έχει χρώμα γκρίζο άσπρο.  Είναι πολύ σημαντικό να εξετασθεί (σε όλους τους πληθυσμούς αυτών των δυο ειδών) αν αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα στα ρόπαλα των κεραιών μπορεί να είναι ασφαλές κριτήριο διαχωρισμού ανάμεσα στο Erebia neleus και στο Erebia ottomana.

Χάρτες εξάπλωσης των ειδών  Erebia ottomana και Erebia neleus: