Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (12 XII 2023)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Erebia euryale, Erebia ligea και Erebia aethiops

Τα είδη αυτά ομοιάζουν αρκετά, αλλά είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, εφόσον επισημανθούν, όπως κατωτέρω περιγράφονται στα Σχόλια:  (Σχόλιο 1) Στα είδη Erebia ligea και Erebia euryale οι θύσανοι των φτερών έχουν ευκρινές άσπρο χρώμα (στα διαστήματα S) και ανοικτό καφέ (στα αγγεία veins V, σημειωμένα με διακεκομμένη πράσινη γραμμή).  (Σχόλιο 2) Στο είδος Erebia aethiops οι θύσανοι των φτερών έχουν ανοικτό γκρίζο άσπρο χρώμα (στα διαστήματα S) και ανοικτό καφέ γκρίζο (στα αγγεία veins V, σημειωμένα με διακεκομμένη πράσινη γραμμή).

(Σχόλιο 3) Στα γερασμένα άτομα όμως το χαρακτηριστικό αυτό (δηλαδή οι θύσανοι) δεν είναι πάντα  ευκρινές· οι άνω επιφάνειες των φτερών είναι πολύ όμοιες και ο διαχωρισμός των είναι αρκετά δύσκολος,  όταν είναι ορατή μόνον η άνω επιφάνεια· ο διαχωρισμός των αρσενικών ατόμων διευκολύνεται από τα androconia, των οποίων η θέση (όταν υπάρχουν) επισημαίνεται με κίτρινη διακεκομμένη γραμμή στις φωτογραφίες.  (Σχόλιο 4) Στο Erebia aethiops τα androconia είναι εκτεταμένα. (Σχόλιο 5) Στο Erebia ligea υπάρχουν androconia, αλλά σε μικρότερη επιφάνεια του αεφ.  (Σχόλιο 6) Στο Erebia euryale τα androconia απουσιάζουν.

 (Σχόλιο 7) Οι κάτω επιφάνειες όμως των φτερών είναι πάντα διαφορετικές

 

Οι χάρτες εξάπλωσης των Erebia euryale, Erebia ligea και Erebia aethiops: