Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Lasiommata maera, Lasiommata megera και Lasiommata petropolitana

Τα τρία αυτά είδη έχουν αρκετά διαφορετικές τις αφ και έτσι είναι εύκολος ο διαχωρισμός των. Όμως η κοφ και η κεφ ομοιάζουν αρκετά και προκειμένου να επισημανθούν οι μικρές διαφορές παρουσιάζονται παρακάτω χαρακτηριστικές φωτογραφίες των.

……………………………………………………………………………………………………………….

Στην βασική περιοχή της κοφ των Lasiommata petropolitana υπάρχει μια χαρακτηριστική εσοχή (δες τις πράσινες γραμμές), που δεν υπάρχει στα άλλα είδη του γένους αυτού.