Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (21 XII 2023)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Kirinia climene και Kirinia roxelana

Τα δυο αυτά είδη ομοιάζουν πολύ μεταξύ των και παρουσιάζονται παρακάτω μαζί για να γίνουν κατανοητές οι διαφορές των στα φτερά στα αρσενικά και τα θηλυκά άτομα:

  1. Οι κάτω επιφάνειες των φτερών είναι πάντα διαφορετικές:

2. Οι άνω επιφάνειες των φτερών δεν είναι συχνά ορατές αλλά έχουν διαφορές και έτσι διευκολύνεται η αναγνώρισή των:

3. Η κάτω επιφάνεια των φτερών των αρσενικών Kirinia climene ομοιάζει με την αντίστοιχη επιφάνεια των αρσενικών Maniola jurtina. Στα νεαρά άτομα όταν υπάρχουν οι θύσανοι των φτερών ακέραιοι (στην κόκκινη γραμμή) μπορεί να γίνει διαχωρισμός ευκολότερα επειδή:

  • Στο είδος Kirinia climene οι θύσανοι των φτερών έχουν ευκρινές ανοικτό γκρίζο χρώμα (στα διαστήματα S) και σκούρο καφέ γκρίζο (στα αγγεία/veins V, σημειωμένα με διακεκομμένη πράσινη γραμμή).
  • Στο είδος Maniola jurtina οι θύσανοι των φτερών έχουν γκρίζο και καφέ χρώμα (στα διαστήματα S) και σκούρο καφέ (στα αγγεία/veins V, σημειωμένα με διακεκομμένη πράσινη γραμμή).
  • Τα χαρακτηριστικό αυτό όμως δεν είναι πάντα ευκρινές στα γερασμένα άτομα, τα οποία έχουν χάσει τμήματα των θυσάνων.

4. Για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι διαφορές (των αρσενικών από τα θηλυκά και των νεαρών από τα γερασμένα) παρουσιάζονται παρακάτω κατά σειρά τέσσερα άτομα τους είδους Kirinia climene, ένα άτομο του είδους Maniola jurtina και επτά άτομα του είδους Kirinia roxelana:

5. Παρουσιάζονται και οι χάρτες εξάπλωσης: