Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (19 XII 2022, 12 ΧΙΙ 2023)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του γένους Pseudochazara

Στο https://pamperis.gr/details-of-the-wings-c/ παρουσιάζονται (στις σελίδες 76 και 77) τα είδη Pseudochazara orestes, P. graeca, P. tisiphone και P. amymone και πιό αναλυτικά εδώ με περισσότερες φωτογραφίες.

Τα είδη Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca δεν ανοίγουν συχνά τα φτερά τους και έτσι δεν είναι εύκολη η παρατήρηση των διαφορών στα androconia των αρσενικών. Τα θηλυκά άτομα ομοιάζουν πολύ. Η αναγνώριση των ειδών αυτών (με φωτογραφίες) διευκολύνεται από το ότι το P. orestes υπάρχει μόνον στην Ανατολική Μακεδονία (στα βουνά Φαλακρό, Όρβηλος και Μενοίκιο) και από το ότι το P. graeca υπάρχει μόνον στην Πελοπόννησο, στην νήσο Εύβοια, σε βουνά της Στερεάς Ελλάδας (Παρνασσός, Οίτη, Τυμφρηστός κλπ)  και στην οροσειρά της Πίνδου.  Επιπρόσθετα ο συνδυασμός δύο χαρακτηριστικών λεπτομερειών της κοφ των ατόμων των ειδών Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώρισή των και αναλύεται παρακάτω περισσότερο, ώστε να χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή αυτών των ειδών και με τα χαρακτηριστικά της κοφ, που εύκολα παρατηρούνται και φωτογραφίζονται.

Το χαρακτηριστικό σχήμα της  ισχυρά τεθλασμένης  γραμμής (στην υπερδισκοειδή περιοχή της κοφ, κοντά στα V2 και V3) χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση δύο παραμέτρων:

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Ενώνοντας (με γραμμές με ΠΟΡΦΥΡΟ χρώμα, όπως σημειώνεται στο ανωτέρω Σχήμα 1 ) τα σημεία 1 (στο S1c), 2 (στο S2) και 3 (στο S3) της τεθλασμένης γραμμής – εκεί όπου η τεθλασμένη γραμμή,  συναντά το αυλάκι (σημειωμένο με ΚIΤΡΙΝΟ χρώμα) στο μέσον περίπου των ενδιάμεσων περιοχών μεταξύ των αγγείων – σχηματίζεται η γωνία <123, που μετρήθηκε και βρέθηκε ότι είναι από 115-172 μοίρες (γιά 42 φωτογραφίες ατόμων Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca από την Ελλάδα).

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ: Τα εμβαδά των επιφανειών, που περικλείονται με τις ΠΡΑΣΙΝΕΣ και ΚΟΚΚΙΝΕΣ γραμμές (στα κατωτέρω Σχήματα 2 και 3) μετρήθηκαν και ο λόγος ratio (%) βρέθηκε ότι είναι από 14-28 %  (γιά 42 φωτογραφίες ατόμων Pseudochazara tisiphone, P. amymone, P. orestes και P. graeca από την Ελλάδα). Κατωτέρω παρουσιάζονται, τα αποτελέσματα των μετρήσεων, στο διάγραμμα των αξόνων Χ και Υ.

Άξονας των Y, Ratio ( % ) = (Το εμβαδόν της επιφάνειας, που περικλείεται με πράσινες γραμμές)/ (Το εμβαδόν της επιφάνειας, που περικλείεται με κόκκινες γραμμές)

Άξονας των X, Degrees =  η γωνία <123 σε μοίρες

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Κατά την διάρκεια των εξερευνήσεων, το 2023,  παρατηρήθηκε η τοποθέτηση αυγών από ένα θηλυκό άτομο του Pseudochazara tisiphone, σε πεσμένες στο έδαφος πευκοβελόνες.

…………………………………………………………………………………………………………………..

Κατά την διάρκεια των εξερευνήσεων, το 2013 (αριστερή φωτογραφία) και το 2023 (δεξιά φωτογραφία), φωτογραφήθηκαν (σε δυο διαφορετικές τοποθεσίες) άτομα με ανώμαλα ανεπτυγμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά: με το αγγείο/vein V2 στην κάτω επιφάνεια του οπίσθιου φτερού να σχηματίζει μια «διχάλα» και στις δυο περιπτώσεις (η θέση των καταδεικνύεται με κόκκινα βέλη).