Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (19 XII 2022)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Colias alfacariensis και Colias crocea

Τα είδη αυτά, ομοιάζουν αρκετά αλλά ο διαχωρισμός τους (με τις φωτογραφίες) είναι εφικτός εάν επισημανθούν ωρισμένα χαρακτηριστικά των φτερών: το χρώμα αλλά και η θέση και η έκταση των μαύρων σημαδιών στα φτερά των αρσενικών και θηλυκών ατόμων. Παρακάτω θα εκτεθούν φωτογραφίες αρσενικών και θηλυκών ατόμων των δύο αυτών ειδών και από τις αφ και από τις κφ των φτερων των δύο αυτών ειδών, που είναι χαρακτηριστικά διαφορετικές και διευκολύνουν τoν διαχωρισμό των. Σπάνια ανοίγουν τα φτερά και συνήθως όταν στέκονται σε λουλούδια κλπ τα κρατούν κλειστά.

Πρώτα από όλα επισημαίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σημάδια των θηλυκών ατόμων Colias crocea f. helice και Colias alfacariensis, που ομοιάζουν αρκετά, αλλά έχουν πάντα και χαρακτηριστικές διαφορές.

Τα αρσενικά Colias crocea έχουν, στην αφ, το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα του κρόκου ενώ τα αρσενικά Colias alfacariensis το εμφανώς διαφορετικό κίτρινο του λεμονιού.

Όταν κρατούν τα φτερά κλειστά και μόνον η κοφ και ένα μικρό μόνον τμήμα της κεφ είναι ορατά, τότε η αναγνώριση είναι ασφαλής μόνον αν διακρίνεται η έκταση και η σχετική θέση των μαύρων υπομετωπικών λωρίδων της αφ, εάν βέβαια οι φωτιστικές συνθήκες επιτρέπουν να τις παρατηρήσουμε, καθώς συνήθως μόνον η κοφ ή και ένα μικρό μόνον τμήμα της κεφ είναι ορατά. Στο Colias crocea αυτές οι μαύρες υπομετωπικές λωρίδες της αφ είναι μεγάλες, πλατειές και εκτείνονται σε όλο το  μήκος του εξωτερικού μετώπου στο οφ, ενώ στο Colias alfacariensis είναι μικρότερες, στενότερες και δεν εκτείνονται σε όλο το μήκος  του εξωτερικού μετώπου στο οφ. Τα διαφορετικά χρώματα, δηλαδή το κίτρινο του κρόκου (στο Colias crocea) και το κίτρινο του λεμονιού (στο Colias alfacariensis) δεν είναι πάντα ευδιάκριτα, γιατί το πως γίνονται αντιληπτά, εξαρτάται απο τις φωτιστικές συνθήκες (φυσικό φως ή τεχνητό με φλας).