Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Hyponephele lupina και Hyponephele lycaon

Τα είδη Hyponephele lycaon και Hyponephele lupina είναι σχετικά όμοια αλλά μπορούν να διαχωριστούν με τις φωτογραφίες από:

  1. Tο μεγαλύτερο μέγεθος των ατόμων Hyponephele lupina και το μικρότερο των ατόμων Hyponephele lycaon.
  2. Το ότι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη υπάρχει μόνον το Hyponephele lupina.
  3. Τις διαφορές στις γραμμές, που υπάρχουν στην κοφ, σχετικά ευκρινείς και ολοκληρωμένες στα Hyponephele lycaon και πάρα πολύ αχνές στα Hyponephele lupina (επισημαίνονται κατωτέρω με κόκκινο ενδεικτικά).
  4. Στα νεαρά άτομα όλα τα χαρακτηριστικά είναι εύκολα διακριτά ενώ στα γηρασμένα μερικές φορές είναι δύσκολο να επισημανθούν.

Παρατίθενται κατωτέρω οι χάρτες εξάπλωσης και αρκετές φωτογραφίες για διευκόλυνση της αναγνώρισης.