Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Lepidea sinapis/juvernica complex

Τα δύο είδη Leptidea sinapis και Leptidea juvernica ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν έχουν βρεθεί ακόμη αξιόπιστα εξωτερικά χαρακτηριστικά, που να διευκολύνουν την αναγνώριση με φωτογραφίες.

Το είδος Leptidea juvernica έχει βεβαιωθεί στην Ελλάδα  ( μόνον στην Ροδόπη) με την εργασία:  SHTINKOV NIKOLAY, ZDRAVKO KOLEV, ROGER VILA AND VLAD DINCA: The sibling species Leptidea juvernica and L. sinapis (Lepidoptera, Pieridae) in the Balkan Peninsula: ecology, genetic structure, and morphological variation. www.elsevier.com/locate/zool Zoology 119 (2016) 11–20

https://digital.csic.es/bitstream/10261/152133/1/sibling_species_Vlad.pdf

Υπάρχει και η δυνατότητα ενός online test για αναγνώριση: δέστε στο CUVELIER S. & MAERTENS D.: Trial test of external morphology-based identification of Leptidea sinapis, L. reali and L. juvernica (Lepidoptera: Pieridae) provides opportunity for an online identification platform. Phegea 45(2): 41–45.

Παρατίθενται είκοσι τέσσερες φωτογραφίες από πεταλούδες Leptidea, που πιθανότατα είναι  Leptidea sinapis (από την Ροδόπη, όπου έχει βεβαιωθεί ότι υπάρχει και το Leptidea juvernica).