Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (9 XII 2022, 13 XII 2023)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Carchadodus alceae, Muschampia orientalis, Muschampia floccifera και Muschampia stauderi

  1. Η αναγνώριση των Carcharodus alceae και Muschampia lavatherae είναι εύκολη αν φαίνεται η κφ αλλά και αν επισημανθούν οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της αφ.
  2. Το είδος Muschampia stauderi έχει περιορισμένη εξάπλωση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Ρόδος, Τήλος, Σύμη, Νίσυρος, Κάλυμνος, Κως, Λέρος και Χάλκη ) και χαρακτηριστική κοφ.
  3. Η αναγνώριση των ειδών  Muschampia flocciferus και Muschampia orientalis διευκολύνεται εάν επισημανθούν οι μικρές διαφορές στην κοφ και στο χρώμα της αφ.
  4. Παρουσιάζονται και μερικές φωτογραφίες με άτομα απο τα δυο γενη Carcharodus και Muschampia γιά να γίνουν περισσότερο αντιληπτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των.