Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Melitaea athalia/aurelia complex

Τα δύο είδη Melitaea athalia και Melitaea aurelia ομοιάζουν πάρα πολύ και δεν έχουν βρεθεί ακόμη  αξιόπιστα εξωτερικά χαρακτηριστικά, που να διευκολύνουν την αναγνώριση με φωτογραφίες.

Το είδος Melitaea aurelia έχει βεβαιωθεί στην Ελλάδα με δύο εργασίες:

  1. van der Poorten D. & Cuvelier S.: Melitaea aurelia new for Greece (Lepidoptera: Nymphalidae). Phegea 25(2): 89–90.
  2. Anastassíu H. T. & Coutsis J. G.: A thriving colony of Melitaea aurelia recorded in the Greek part of the Rodhópi Mts., and an important note on female identification based on genitalic features(Lepidoptera: Nymphalidae, Melitaeinae). Phegea 48(1): 16–19.

Παρατίθενται σχετικές φωτογραφίες από την Ροδόπη και την περιοχή της Φλώρινας  (όπου έχει αναφερθεί και το Melitaea aurelia και το Melitaea athalia).

ΑΝΩ: Ένδεκα φωτογραφιες από Ροδόπη

ΚΑΤΩ: Εννέα φωτογραφίες από την περιοχή της Φλώρινας