Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Pieris napi/balcana complex

Τα δύο αυτά είδη ομοιάζουν πάρα πολύ.  Τα σκιασμένα νεύρα ή ορθότερα αγγεία (veins) ίσως αποτελούν ένα κριτήριο για τον διαχωρισμό. Παρατίθενται οι χάρτες εξάπλωσης στην Ελλάδα και φωτογραφίες  του Pieris napi (με σημειωμένα χαρακτηριστικά σημεία στα φτερά που υπάρχουν σε μερικά άτομα μόνον).

Δείτε και στην ιστοσελίδα εδώ όπου προτείνεται ένα κριτήριο διαχωρισμού μεταξύ των ειδών Pieris napi Pieris balcana που πρέπει να διερευνηθεί.