Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Melitaea didyma και Melitaea trivia

Στο Melitaea didyma η disco-cellular vein πάντα απουσιάζει από την βάση του S4 (με πράσινο περίγραμμα) και τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως στρόγγυλλα.

Στο Melitaea trivia πάντα υπάρχει η disco-cellular vein, αλλά μόνον σε ένα τμήμα της βάσης του S4 (με πράσινο περίγραμμα) και όλα τα σημάδια στην υπομετωπική περιοχή (με κόκκινο περίγραμμα) είναι συνήθως τριγωνικά.