Η σελίδα είναι υπό κατασκευή (6 I 2024)

Χαρακτηριστικές λεπτομέρειες των ειδών Thymelicus sylvestris, Thymelicus hyrax, Thymelicus lineola και Thymelicus acteon

Thymelicus hyrax ΑΡΣΕΝΙΚΑ, πάντα τα μεγαλύτερα από όλα τα Thymelicus, με πράσινη απόχρωση στην κοφ, με πολυ εμφανή androconia που εκτείνονται από V3-V2 και εισέρχονται στο S1 χωρίς όμως να έρχονται σε επαφή με το V1.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Παρακάτω παρουσιάζεται επιπλέον ένα αρσενικό και ένα θηλυκό του Thymelicus hyrax, για να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι άνω επιφάνειες των φτερών: