ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΠΑΜΠΕΡΗΣ

LAZAROS N. PAMPERIS
 

Μετά από επικοινωνίες με το Υπουργείο Παδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας (από  16 VIII 2011 - 5 IV 2013) 1000 βιβλία ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (με κείμενα στα Ελληνικά) είναι, από 12 IV 2013,  στην διάθεση των 765 Σχολικών Βιβλιοθήκών (τουλάχιστον από ένα αντίτυπο) και στην διάθεση των  45 Δημόσιων Βιβλιοθηκών (τουλάχιστον από δύο αντίτυπα) προκειμένου να γίνει και μέσω αυτών των Βιβλιοθηκών καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των μαθητών στην Ελλάδα στις πεταλούδες και στην ανάγκη προστασίας των.

After communications with the Ministry of Education and Religious Affairs, Sport and Culture of Greece (from  16 VIII 2011 - 5 IV 2013) and having in mind the need for education of the public and the students in Greece and the need for study and protection of the butterflies in Greece, 1000 copies of the book ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (= THE BUTTERFLIES OF GREECE with text in Greek) are, from 12 IV 2013, into  the 765 School Libraries (at least one copy to each Library) and  the 45 Public Libraries (at least two copies to each Library).

Μετά από επικοινωνίες με το Υπουργείο Παδείας και  Πολιτισμού  της Κύπρου (από  15 V 2013 - 19 VIII 2013) 400 βιβλία ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (με κείμενα στα Ελληνικά) είναι, από 10 IX 2013,  στην διάθεση των  Σχολικών Βιβλιοθήκών  της Κύπρου προκειμένου να γίνει και μέσω αυτών των Βιβλιοθηκών καλύτερη ενημέρωση του κοινού και των μαθητών της Κύπρου στις πεταλούδες τηw Ελλάδας και στην ανάγκη προστασίας των.

After communications with the Ministry of Education and Culture  of Cyprus(from  15 V 2013 - 19 VIII 2013) and having in mind the need for education of the public and the students in Cyprus and the need for study and protection of the butterflies in Greece, 400 copies of the book ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  (= THE BUTTERFLIES OF GREECE with text in Greek) are, from 10 IX 2013, into  the School Libraries of Cyprus.