ΛΑΖΑΡΟΣ Ν. ΠΑΜΠΕΡΗΣ

LAZAROS N. PAMPERIS
 

The Butterflies of Greece

And a selection of photographs for identification of the 237 butterflies of Greece in the field.

by Lazaros N. PamperisWelcome to the Application THE BUTTERFLIS OF GREECE  with part of the content as presented in the book THE BUTTERFLIES OF GREECE (ISBN 978-960-92740-1-2).


For more information on the book THE BUTTERFLIES OF GREECE and the necessity for the protection of the butterflies of Greece see in

http://www.pamperis.gr/index/Welcome.html

I express my sincere thanks to those who supported this particular endeavor:

Athanasios Elafropoulos, Georgios Kapsouras, Athanasios Maglaras, Theodosis Mamais, Simon Spencer and Stavros Stavridis


Lazaros N. Pamperis

Larissa Greece

August 2016


YOU CAN FIND THE APPLICATION IN

Οι Πεταλούδες της Ελλάδας - Εφαρμογές Android στο Google Play


Butterflies of Greece on the App Store


Butterflies of Greece – Windows Apps on Microsoft StoreΟι πεταλούδες της Ελλάδας

και μία συλλογή φωτογραφιών για αναγνώριση των 237 πεταλούδων της Ελλάδας στο πεδίο.

του Λάζαρου Ν. Παμπέρη
Καλώς ήλθες στην Εφαρμογή ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία περιεχει μέρος του περιεχομένου που παρουσιάζεται στο βιβλίο ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ISBN 978-960-92740-0-5).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και την προσπάθεια για προστασία των πεταλούδων της Ελλάδας δες τε στο http://www.pamperis.gr/index/Welcome.html

Εκφράζω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη σε όσους υποστήριξαν αυτή ειδικά την προσπάθεια: Αθανάσιος Ελαφρόπουλος, Γεώργιος Καψούρας, Αθανάσιος Μαγλαράς, Θεοδόσης Μαμάης, Simon Spencer και Σταύρος Σταυρίδης


Λάζαρος Ν. Παμπέρης

Λάρισα Ελλάδα

Αύγουστος 2016


ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ

Οι Πεταλούδες της Ελλάδας - Εφαρμογές Android στο Google Play


Butterflies of Greece on the App Store


Butterflies of Greece – Windows Apps on Microsoft Store

The Butterflies of Greece

The Book

by Lazaros N. PamperisWelcome to the Application THE BUTTERFLIES OF GREECE - The Book with the content as presented in the book THE BUTTERFLIES OF GREECE (ISBN 978-960-92740-1-2).

For more information on the book THE BUTTERFLIES OF GREECE and the necessity for the protection of the butterflies of Greece see in

http://www.pamperis.gr/index/Welcome.html

I express my sincere thanks to those who supported this particular endeavor:

Athanasios Elafropoulos, Georgios Kapsouras, Athanasios Maglaras, Theodosis Mamais, Simon Spencer and Stavros Stavridis


Lazaros N. Pamperis

Larissa Greece

October 2016

YOU CAN FIND THE APPLICATION IN


BUTTERFLIES - The book - Android Apps on Google Play


https://itunes.apple.com/gr/app/butterflies-greece-book/id1193691562?l=el&mt=8


Butterflies of Greece - The Book – Windows Apps on Microsoft Store


Οι πεταλούδες της Ελλάδας

Το Βιβλίο

του Λάζαρου Ν. ΠαμπέρηΚαλώς ήλθατε στην Εφαρμογή ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - To βιβλίο  η οποία περιέχει το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στο βιβλίο ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ISBN 978-960-92740-0-5).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και την προσπάθεια για προστασία των πεταλούδων της Ελλάδας δες τε στο http://www.pamperis.gr/index/Welcome.html

Εκφράζω την ειλικρινή ευγνωμοσύνη σε όσους υποστήριξαν αυτή ειδικά την προσπάθεια: Αθανάσιος Ελαφρόπουλος, Γεώργιος Καψούρας, Αθανάσιος Μαγλαράς, Θεοδόσης Μαμάης, Simon Spencer και Σταύρος Σταυρίδης


Λάζαρος Ν. Παμπέρης

Λάρισα Ελλάδα

Οκτώβριος 2016

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ

BUTTERFLIES - The book - Android Apps on Google Play


https://itunes.apple.com/gr/app/butterflies-greece-book/id1193691562?l=el&mt=8


Butterflies of Greece - The Book – Windows Apps on Microsoft Store


ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεπτομέρειες των φτερών χρήσιμεσ για αναγνώριση στο πεδίοΜία επιλογή φωτογραφιών των πεταλούδων της Ελλάδας παρουσιάζεται εδώ με σκοπό να κάνει πιό εύκολη την αναγνώριση στο πεδίο.

Μπορείς να βρείς στις φωτογραφίες το συγκεκριμένο μέρος του φτερού (χρήσιμο για την αναγνώριση), που πρέπει να εξετάσεις και λεπτομέρειες των φτερών σε μεγέθυνση με βέλη, γραμμές και επεξηγηματικά σχόλια.

Στην παρούσα έκδοση συμπεριελήφθησαν όλα τα είδη.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2019

Δες όλες τις σελίδες εδώ , εδώ και εδώ

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΕΔΩ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ PDF

THE BUTTERFLIES OF GREECE

Details of the wings useful for identification in the fieldA selection of photographs of the butterflies of Greece are presented here in order to make easier the identification in the field.

You can find in the photographs the particular (useful for identification) part of the wings to look and details of the wings enlarged with arrows, lines and explanatory comments.

All species are included in present edition.

Larissa 1 January 2019

See all pages here, here and here

YOU CAN FIND HERE THE COMPLETE PDF

Παραγωγή του βιβλίου

Πρώτη έκδοση: Αθήνα 1997

Δεύτερη έκδοση βελτιωμένη και επαυξημένη: Αθήνα 2009

ISBN: 978-960-92740-0-5Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανατύπωση, η μετάφραση, η αναπαραγωγή, μερική ή περιληπτική του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, φωτογραφικό, ηχογράφιση, καταγραφή σε video ή άλλο μέσο, η παρουσίαση και η προβολή του από οιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του συγγραφέα και του εκδότη ή στην περίπτωση των κειμένων, φωτογραφιών, διαφανειών, εικόνων, σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και χαρτών, του συγγραφέα μόνον, σύμφωνα με τον Νόμο 2221/1993 και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.Πνευματικά δικαιώματα, Copyright © 1997-2019 της έκδοσης:

Λάζαρος Ν. Παμπέρης, ΤΘ 1220, ΤΚ 41110 Λάρισα

Tηλέφωνο και FAX: 2410286403, e-mail: pamperis ( at ) otenet.gr

Πνευματικά δικαιώματα, Copyright © 1997-2019 των φωτογραφιών, κειμένων, διαφανειών, εικόνων, σχημάτων, διαγραμμάτων, πινάκων και χαρτών:

Λάζαρος Ν. Παμπέρης, ΤΘ 1220, ΤΚ 41110 Λάρισα

Tηλέφωνο και FAX: 2410286403, e-mail: pamperis ( at ) otenet.gr

Παραγωγή: Εκδόσεις ΚΟΑΝ

Σχεδιασμός, καλλιτεχνική επιμέλεια,

σελιδοποίηση και σχεδιασμός

εξωφύλλου: Ιωάννης Βεργίτσης, Γραφικές Τέχνες “SHMEIO”

Διαχωρισμοί, επιμέλεια εικόνων και εκτύπωση: ΜΠΑΞΑΣ ΑΕ

Εκδότης

Εκδόσεις ΠΑΜΠΕΡΗFirst Edition: Athens 1997

Second Edition revised and enlarged: Athens 2009

ISBN: 978-960-92740-1-2
    All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the author and the publisher.© 1997-2016 Copyright of the book:

Lazaros N. Pamperis, P.O.Box 1220, 41110 Lárisa, GREECE

Telephon and FAX: +(30)2410286403, e-mail: pamperis ( at ) otenet.gr© 1997-2016 Copyright of all photographs, texts, maps, slides, icons, figures, diagrams, plates, charts and maps:

Lazaros N. Pamperis, P.O.Box 1220, 41110 Lárisa, GREECE

Telephon and FAX: +(30)2410286403, e-mail: pamperis ( at ) otenet.gr

Production: KOAN Editions

Design, Page Editor, Art Director

and Cover Design: John Vergitsis, Graphic Arts “SHMEIO”

Color separations and printing: BAXAS S.A.

Production of the book

Publisher

PAMPERIS Editions


ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

     Σύνθετα μάτια και κεραίες

     Του Λάζαρου Ν. Παμπέρη 


Μία επιλογή φωτογραφιών των σύνθετων ματιών και των ροπάλων των κεραιών των πεταλούδων της Ελλάδας παρουσιάζεται εδώ με σκοπό να αποκαλυφθούν αυτές οι λεπτομέρειες.

Μπορείς να βρείς στις φωτογραφίες το συγκεκριμένο μέρος του σώματος, που πρέπει να εξετάσεις και λεπτομέρειες  σε μεγέθυνση με βέλη, γραμμές και επεξηγηματικά σχόλια.

δες μερικές σελίδες εδώΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ PDF ΕΔΩ

THE BUTTERFLIES OF GREECE

      Compound eyes and antennae

      by Lazaros N. Pamperis

A selection of photographs of the  compound eyes and clubs of the antennae of the butterflies of Greece are presented here in order to reveal these details.

You can find in the photographs the particular part of the bodies to look and details enlarged with arrows, lines and explanatory comments.

see some pages here


AND COMPLETE PDF here