Τα είδη των πεταλούδων, για 105 από τα νησιά της Ελλάδας

Species of butterflies, for 105 from the islands of Greece

Τα είδη των πεταλούδων, για 57 βουνά της Ελλάδας

Species of butterflies, for 57  mountains of Greece

Τα είδη των πεταλούδων, για 57 βουνά της Ελλάδας

Species of butterflies, for 57 mountains of Greece

Τα είδη των πεταλούδων, για 105 από τα νησιά της Ελλάδας

Species of butterflies, for 105 from the islands of Greece