Δέστε στα παρακατω links τους επικαιροποιημενους χαρτες εξαπλωσης των ειδών για τα έτη 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.

See in  links bellow the updated maps of distribution of species for years 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022.

NEW

New Maps GGRS87 of distribution with AOO (2018-2020)

NEW

New Maps ETRS89 of distribution with AOO (2020)

NEW

Update of maps WGS84 of distribution (2018-2020)

ΝΕΟ

Επικαιροποίηση χαρτών  WGS4 εξάπλωσης (2018-2010)

ΝΕΟ

Νέοι Χάρτες  GGRS87 με AOO

(2018-2020)

ΝΕΟ

Νεοι χαρτες ETRS89 εξαπλωσης με AOO (2020)

NEW

New Maps GGRS87 of distribution (2021)

NEW

New Maps ETRS89 of distribution with AOO (2021)

NEW

New Maps WGS84 of distribution (2021)

ΝΕΟ

Νέοι Χάρτες  WGS4 εξάπλωσης (2021)

ΝΕΟ

Νέοι Χάρτες  GGRS87 εξάπλωσης (2021)

ΝΕΟ

Νεοι Χάρτες ETRS89 εξάπλωσης με AOO (2021)

NEW

New Maps GGRS87 of distribution (2022)

NEW

New Maps ETRS89 of distribution with AOO (2022)

NEW

New Maps WGS84 of distribution (2022)

ΝΕΟ

Νέοι Χάρτες  WGS4 εξάπλωσης (2022)

ΝΕΟ

Νέοι Χάρτες  GGRS87 εξάπλωσης (2022)

ΝΕΟ

Νεοι Χάρτες ETRS89 εξάπλωσης με AOO (2022)