ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 241 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3', νέος Χάρτης

3.4' (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 40 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009),

νέος Χάρτης 4.15' (στην σελίδα 736) και νέος Χάρτης 4.16' (στην σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1478 τοποθεσίες

10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 4.3' η AOO (Area Of Occupancy) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 371870 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας,

που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2017 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση (κατά 28.70%) των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2018) αλλά

κυρίως στην προσφορά και των προσωπικών καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς από την Ελλάδα

και το εξωτερικό. Σε όλους όσους προσέφεραν και εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την

ευγνωμοσύνη μου.

Στη δεύτερη έκδοση το 2009, παρουσιάστηκαν 234 είδη και το Cacyreus marshalli. Στα 235 αυτά είδη πρέπει να

προστεθούν τα δύο νέα για την Ελλάδα είδη: Melitaea syriaca και Boloria selene. Κατά την διάρκεια του έτους 2017

προστέθηκαν στις πεταλούδες της Ελλάδας το είδος Polyommatus timfristos ( νέο στην επιστήμη) και επίσης το σπάνιο

είδος Muschampia cribrellum. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 239 είδη πεταλούδων.

Δύο επί πλέον χάρτες για τα είδη Thaleropis ionia (στο Kαστελλόριζο) και Deudorix livia ( στην Αττική)

παρουσιάζονται, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί έως σήμερα η παρουσία των στην Ελλάδα .

Σε ωρισμένες από τις 247 σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά

σχόλια. Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr

και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/

Λάρισα 16 Μαίου 2018

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

PREFACE

The new Maps 3.3' (of distribution of species) are presented, the new Map 3.4' (as in the page 40 of the

second edition of the book THE BUTTERFLIES OF GREECE, 2009), the new Chart 4.15' (as in page 736)

and the new Chart 4.16' (as in page 738).

The new Maps are made with coordinates in GGRS87, after in total 371870 records for the butterflies of

Greece (till 31 XII 2017) for a total number of 1478 investigated localities 10Χ10 km (compare to 265134

records, in 2008). For all species AOO (Area Of Occupancy) is noted on Maps 3.3' in Km2.

This increase (of 28.70%) in records is made after personal investigations (from 2008-2018) and mainly

after generous offer from so many recorders for the butterflies of Greece, from Greece and abroad. This

update is dedicated to all those who send and trust to me their records; to all I express my gratitude.

In the second edition of the book 234 species were presented and additionaly the species Cacyreus

marshalli. Two new (for Greece) species should be added to these 235 species: Melitaea syriaca and Boloria

selene. During 2017 new discoveries for the butterflies of Greece were made: species Polyommatus

timfristos (new in Science) and also the rare species Muschampia cribrellum. The total number of species of

the butterflies of Greece is now up to 239.

Two more Maps are presented for Thaleropis ionia (in Kastellorizo island) and Deudorix livia (in Attika);

however the presence of this two species is not confirmed yet.

Additional comments are noted in some of the 247 pages.

For 165 new photographs, 6 free applications and more details see in URL: http://www.pamperis.gr and

in http://www.pamperis.gr/btf_site/

Larissa 16 May 2018

Lazaros N. Pamperis

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣτις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 241 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3', νέος Χάρτης 3.4' (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 40 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009), νέος Χάρτης 4.15' (στην σελίδα 736) και νέος Χάρτης 4.16' (στην σελίδα 738). Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1496 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 4.3' η AOO (Area Of Occupancy) σε Km2. ). Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1496 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 4.3' η AOO (Area Of Occupancy) σε Km2. Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 385795 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2018 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008). Αυτή η αύξηση (κατά 31.27%) των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2019) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (με 2436 μέλη την 13 ΧΙΙ 2018) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ . Στη δεύτερη έκδοση το 2009, παρουσιάστηκαν 234 είδη και το Cacyreus marshalli. Στα 235 αυτά είδη πρέπει να προστεθούν τα δύο νέα για την Ελλάδα είδη: Melitaea syriaca και Boloria selene. Κατά την διάρκεια του έτους 2017 προστέθηκαν στις πεταλούδες της Ελλάδας το είδος Polyommatus timfristos ( νέο στην επιστήμη) και επίσης το σπάνιο είδος Muschampia cribrellum. Το 2018 αναφέρθηκε το Zizeeria karsandra σε ένδεκα νέες τοποθεσίες στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας έτσι τις παλαιότερες αναφορές για αυτό το είδος. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 239 είδη πεταλούδων.  Δύο επί πλέον χάρτες για τα είδη Thaleropis ionia (στο Kαστελλόριζο) και Deudorix livia (στην Αττική) παρουσιάζονται, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί έως σήμερα η παρουσία των στην Ελλάδα . Σε ωρισμένες από τις 249 σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2019

Λάζαρος Ν. ΠαμπέρηςPREFACE


The new Maps 3.3' (of distribution of species) are presented, the new Map 3.4' (as in the page 40 of the second edition of the book THE BUTTERFLIES OF GREECE, 2009), the new Chart 4.15' (as in page 736) and the new Chart 4.16' (as in page 738). The new Maps are made with coordinates in GGRS87, after in total 385795 records for the butterflies of Greece (till 31 XII 2017) for a total number of 1496 investigated localities 10Χ10 km (compare to 265134 records, in 2008). For all species AOO (Area Of Occupancy) is noted on Maps 3.3' in Km2.

This increase (of 31.27%) in records is made after personal investigations (from 2008-2019) and mainly after the many published papers in entomological magazines and the generous offer from many recorders (listed below) from Greece and abroad, who send comments and records for the butterflies of Greece. This update is dedicated to all those who offer their comments and send and trust to me their records; to all I

express my gratitude. A list with a number of sites (from which records for the butterflies of Greece  were obtained) is presented; the existence of a group for the butterflies of Greece and Cyprus is also noted (with 2436 members at 13 XII 2018) in http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

In the second edition of the book 234 species were presented and additionally the species Cacyreus marshalli. Two new (for Greece) species should be added to these 235 species: Melitaea syriaca and Boloria selene. During 2017 new discoveries for the butterflies of Greece were made: species Polyommatus timfristos (new in Science) and also the rare species Muschampia cribrellum.  During 2018 the species Zizeeria karsandra found in eleven new localities in Crete, confirming again the very old records. The total number of species of the butterflies of Greece is now up to 239. Two more Maps are presented for Thaleropis ionia (in Kastellorizo island) and Deudorix livia (in Attika); however the presence of this two species is not confirmed yet. Additional comments are noted in some of the 247 pages. For 165 new photographs, 6 free applications and more details see in URL: http://www.pamperis.gr and in http://www.pamperis.gr/btf_site/


Larissa 1 January 2019

Lazaros N. Pamperis

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3', νέος Χάρτης 4.15' (ανάλογος αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009) και νέος Χάρτης 4.16' (στηνσελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1558 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 4.3' η AOO (Area Of Occupancy , 2X2Km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 407512 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2019 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2020) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις

πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece

& Cyprus με 2742 μέλη την 31 ΧΙΙ 2019) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 239 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο

https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/


Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2020

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

PREFACE

The new Maps 3.3' (of distribution of species) are presented, the new Map 4.15' (as in the page 736 of the second edition of the book THE

BUTTERFLIES OF GREECE, 2009) and the new Chart 4.16' (as in page 738).

The new Maps are made with coordinates in GGRS87, after in total 407512 records for the butterflies of Greece (till 31 XII 2019) for a

total number of 1558 investigated localities 10Χ10 km (compare to 265134 records, in 2008). For all species AOO (Area Of Occupancy 2X2Km) is noted on Maps 3.3' in Km2.

This increase in records is made after personal investigations (from 2008-2020) and mainly after the many published papers in entomological magazines and the generous offer from many recorders (listed below) from Greece and abroad, who send comments and records for the butterflies of Greece. This update is dedicated to all those who offer their comments and send and trust to me their records; to all I express my gratitude.

A list with a number of sites (from which records for the butterflies of Greece were obtained) is presented; the existence of a group in

Facebook for the Βutterflies and Moths of Greece and Cyprus is also noted (with 2742 members at 31 XII 2019) in

http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Now there are 235 species in Greece; see in Wiemers et al (2018) in https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Additional comments are noted in some of the pages.

For 165 new photographs, 6 free applications and more details see in URL: http://www.pamperis.gr

and in http://www.pamperis.gr/btf_site/


Larissa 1 January 2020

Lazaros N. Pamperis