ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 236 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3′, νέος Χάρτης 4.15′ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009) και νέος Χάρτης 4.16′ (στην σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά τις 1683 τοποθεσίες 10X10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3.3′ η ΑΟΟ (Area Of Occupancy, 2X2Km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 484555 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 ΧΙΙ 2022 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις  (από το 2008-2024) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Επισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες  της Ελλάδας και της Κύπρου  (Butterflies  & Moths of Greece & Cyprus με 4013 μέλη την 7 ΧΙ 2023) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/   .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 236 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712 και στο Zhang et al (2020) στο https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8018707/

Οι αναφορές για την παρουσία των ειδών Thaleropis ionia (Κατελλόριζο), Deudorix livia (Αττική) και Hipparchia semele (Πελοπόννησος) δεν έχουν επιβεβαιωθεί έως σήμερα.

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια και σύνδεσμοι (Links) γιά ιστοσελίδες με φωτογραφίες και λεπτομέρειες των φτερών, που προτείνονται ως χρήσιμες για αναγνώριση των ειδών  με τις φωτογραφίες.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: https://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο https://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλουδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2024

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 236 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3′, νέος Χάρτης 4.15′ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009) και νέος Χάρτης 4.16′ (στην σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά τις 1651 τοποθεσίες 10X10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3.3′ η ΑΟΟ (Area Of Occupancy, 2X2Km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 461253 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 ΧΙΙ 2022 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις  (από το 2008-2023) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Επισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες  της Ελλάδας και της Κύπρου  (Butterflies  & Moths of Greece & Cyprus με 3952 μέλη την 7 ΧΙΙ 2022) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/   .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 236 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712 και στο Zhang et al (2020) στο https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8018707/

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια και σύνδεσμοι (Links) γιά ιστοσελίδες με φωτογραφίες και λεπτομέρειες των φτερών, που προτείνονται ως χρήσιμες για αναγνώριση των ειδών  με τις φωτογραφίες.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: https://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο https://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλουδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2023

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 236 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3′, νέος Χάρτης 4.15′ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009) και νέος Χάρτης 4.16′ (στην σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά τις 1607τοποθεσίες 10X10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3.3′ η ΑΟΟ (Area Of Occupancy, 2X2Km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 437283 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 ΧΙΙ 2021 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών  οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2022) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται  παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Επισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece  & Cyprus με 3887 μέλη την 7 ΧΙΙ 2021) στo http://www.facebook.com/groups/420659294633829/

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 236 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια και σύνδεσμοι (Links) γιά ιστοσελίδες με φωτογραφίες και λεπτομέρειες των φτερών, που προτείνονται ως χρήσιμες για αναγνώριση των ειδών με τις φωτογραφίες.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL:https://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο https://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2022

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3′, νέος Χάρτης 4.15′ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009) και νέος Χάρτης 4.16′ (στην σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά τις 1588 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3.3′ η AOO (Area Of Occupancy, 2X2Km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 425387 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2020 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2021) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 3705 μέλη την 21 ΧΙ 2020) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ .

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 235 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ωρισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο http://www.pamperis.gr/btf_site/ και στο http://www.pamperis.gr/recognition/index.html για την αυτόματη αναγνώριση των πεταλούδων.

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2021

Λάζαρος Ν. Παμπέρης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 235 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3′, νέος Χάρτης 4.15′ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 736 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009) και νέος Χάρτης 4.16′ (στην σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1558 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3.3′ η AOO (Area Of Occupancy, 2X2Km) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 407512 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2019 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2020) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω. Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα του Facebook για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (Butterflies & Moths of Greece & Cyprus με 2742 μέλη την 31 ΧΙΙ 2019) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/.

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 239 είδη πεταλούδων σύμφωνα με το Wiemers et al (2018) στο https://doi.org/10.3897/zookeys.811.28712

Σε ορισμένες από τις σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2020
Λάζαρος Ν. Παμπέρης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 241 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3′, νέος Χάρτης 3.4′ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 40 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009), νέος Χάρτης 4.15′ (στην σελίδα 736) και νέος Χάρτης 4.16′ (στην σελίδα 738). Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1496 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί.

Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3.3′ η AOO (Area Of Occupancy) σε Km2. Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1496 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 385795 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2018 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008). Αυτή η αύξηση (κατά 31.27%) των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2019) αλλά κυρίως στις δημοσιευμένες εργασίες σε εντομολογικά περιοδικά και στην αποστολή (μετά την δεύτερη έκδοση του βιβλίου) σχολίων και καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται παρακάτω.

Σε όσους προσέφεραν τα σχόλια και όσους εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου. Eπισημαίνεται η ανάρτηση πολλών φωτογραφιών και καταγραφών σε ιστοτόπους (μερικές διευθύνσεις των οποίων αναφέρονται παρακάτω) και ιδιαίτερα στην ομάδα για τις πεταλούδες της Ελλάδας και της Κύπρου (με 2436 μέλη την 13 ΧΙΙ 2018) στο http://www.facebook.com/groups/420659294633829/ . Στη δεύτερη έκδοση το 2009, παρουσιάστηκαν 234 είδη και το Cacyreus marshalli. Στα 235 αυτά είδη πρέπει να προστεθούν τα δύο νέα για την Ελλάδα είδη: Melitaea syriaca και Boloria selene. Κατά την διάρκεια του έτους 2017 προστέθηκαν στις πεταλούδες της Ελλάδας το είδος Polyommatus timfristos (νέο στην επιστήμη) και επίσης το σπάνιο είδος Muschampia cribrellum. Το 2018 αναφέρθηκε το Zizeeria karsandra σε ένδεκα νέες τοποθεσίες στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας έτσι τις παλαιότερες αναφορές για αυτό το είδος.

Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 239 είδη πεταλούδων. Δύο επί πλέον χάρτες για τα είδη Thaleropis ionia (στο Kαστελλόριζο) και Deudorix livia (στην Αττική) παρουσιάζονται, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί έως σήμερα η παρουσία των στην Ελλάδα . Σε ωρισμένες από τις 249 σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια.

Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/

Λάρισα 1 Ιανουαρίου 2019
Λάζαρος Ν. Παμπέρης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέοι 241 χάρτες εξάπλωσης των ειδών δηλαδή οι Χάρτες 3.3′, νέος Χάρτης 3.4′ (ανάλογος με αυτόν στην σελίδα 40 της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2009), νέος Χάρτης 4.15′ (στην σελίδα 736) και νέος Χάρτης 4.16′ (στην σελίδα 738).

Οι νέοι αυτοί χάρτες έχουν συντεταγμένες του συστήματος GGRS87 και αφορούν συνολικά όλες τις 1478 τοποθεσίες 10Χ10 km, που έχουν εξερευνηθεί. Για όλα τα είδη σημειώνεται στους Χάρτες 3.3′ η AOO (Area Of Occupancy) σε Km2.

Οι νέοι αυτοί Χάρτες προέρχονται και αυτοί από τις συνολικά 371870 καταγραφές για τις πεταλούδες της Ελλάδας, που συγκεντρώθηκαν μέχρι 31 XII 2017 (αντίστοιχα 265134 καταγραφές, το 2008).

Αυτή η αύξηση (κατά 28.70%) των καταγραφών οφείλεται στις προσωπικές εξερευνήσεις (από το 2008-2018) αλλά κυρίως στην προσφορά και των προσωπικών καταγραφών για τις πεταλούδες της Ελλάδας από πολλούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε όλους όσους προσέφεραν και εμπιστεύθηκαν τις καταγραφές των, αφιερώνεται το παρόν μαζί με την ευγνωμοσύνη μου.

Στη δεύτερη έκδοση το 2009, παρουσιάστηκαν 234 είδη και το Cacyreus marshalli. Στα 235 αυτά είδη πρέπει να προστεθούν τα δύο νέα για την Ελλάδα είδη: Melitaea syriaca και Boloria selene. Κατά την διάρκεια του έτους 2017 προστέθηκαν στις πεταλούδες της Ελλάδας το είδος Polyommatus timfristos ( νέο στην επιστήμη) και επίσης το σπάνιο είδος Muschampia cribrellum. Τώρα στην Ελλάδα υπάρχουν 239 είδη πεταλούδων.

Δύο επί πλέον χάρτες για τα είδη Thaleropis ionia (στο Kαστελλόριζο) και Deudorix livia (στην Αττική) παρουσιάζονται, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί έως σήμερα η παρουσία των στην Ελλάδα.

Σε ορισμένες από τις 247 σελίδες παρουσιάζονται, κατά περίπτωση εάν απαιτείται, και πρόσθετα διευκρινιστικά σχόλια. Για επιπλέον 165 νέες φωτογραφίες και περισσότερες λεπτομέρειες στο URL: http://www.pamperis.gr και στις 6 ελεύθερες εφαρμογές στο https://www.pamperis.gr/btf_site/

Λάρισα 16 Μαίου 2018
Λάζαρος Ν. Παμπέρης